Spennende dager i nord

Det er spennende dager for oss som bor i nord. Enighet med russerne om delelinja og nye oljefunn er to av de viktige hendelsene i vår tid.

I dag kom nyheten om det største oljefunnet på ti år på norsk sokkel. Oljedirektoratet melder at en foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Brønnen er boret omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet.
 

For forskerne er dette ei utfordring, ikke bare de som skal være med å utvikle og spisse teknologien som skal gjøre at ressursene kan hentes opp trygt, kostnadseffektivt og kjapt. Men også for de som forsker på endringer i klima og miljø i nordområdene betyr oljefunnet mye. To av forskningsprogrammene (flaggskip) i regi av Framsenteret griper direkte inn i dette: “Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk” og“Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse”.  I år har Miljøverndepartementet bevilget inntil 15 millioner kroner til disse to flaggskipene.
 

Vi vet at langtransport av miljøgifter til Arktis og opptak i marine og terrestriske økosystemer vil forandre seg som følge av klimaendringer. Arktiske næringskjeder vil også endres og menneskelig aktivitet i nordområdene øker. Dette er alle faktorer som påvirker spredning og opptak av miljøgifter.
Samtidig har skipstrafikken i området økt, og en del av den økte trafikken skyldes en økning i den sjøbaserte transporten av olje. Dagens funn på Skrugard signaliserer at denne transporten vil øke ytterligere. Det vil bli svært viktig å fremskaffe ny informasjon om effekter av petroleumsvirksomhet og oljesøl på arktiske organismer og hvordan dette vil påvirke næringer, marine produkter og samfunnsøkonomi.
 

Det er høye forventninger til petroleumsressursene i Arktis, selv om mesteparten ikke er påvist. I de arktiske områder flyttes aktiviteten stadig lenger fra land. Det krever at det utvikles ny teknologi og at det blir lønnsomt å selge produktene selv med de økte kostnadene som følger av arktiske forhold og lange transportveier.