Svær kar, flink å prate og god på bunnen

Paul Eric Aspholm i gang med å kutte elvemusling på et av laboratoriene på Framsenteret. (Foto: Helge M. Markusson)
Paul Eric Aspholm i gang med å kutte elvemusling på et av laboratoriene på Framsenteret. (Foto: Helge M. Markusson)

Han er svær kar som har det både i kjeften og i hodet, og han brenner for faget. Jeg snakker om Paul Eric Aspholm. Til daglig naturveileder og forsker ved Bioforsk sin stasjon på Svanhovd i Finnmark.

Første gang jeg traff på Paul Eric var under forskningsdagene i 2013. I regi av Framsenteret reiste et knippe forskere rundt i Troms og Nordland under konseptet «Forskerne kommer!»; forskere og formidlingsfolk fra noen av senterets 20 medlemsinstitusjoner reiser rundt og med undervisningspakker til videregående skoler. Om kveldene inviterer vi publikum til foredragsmøter og en kopp kaffe.

Og Paul Eric proklamerte at han skulle snakke om elvemusling.

Dette kan bli interessant, tenkte jeg. 45 minutter med passe avmålte elever på videregående trinn kan være ei utfordring.

Over flere år har Paul Eric kartlagt hundrevis av elver på Nordkalotten. Det finnes knapt et vassdrag som han ikke vet om. Og han har lest seg opp, og mestrer å sette elvemuslingene i en historisk kontekst. Historier om perler som blir sydd inn i kongekroner og prestekapper. Elver som blir ødelagt av jaget etter de dyrebare perlene.

Når så de søm hørte på var fanget inn i denne historien dro Paul Eric dem med til dagens forskning, der elvemuslingene bidrar til lange tidsserier i klimaforskningen. Prosjektet inngår i to av Framsenterets forskningssamarbeid.

Du kan lære mer om forskninga og hvordan feltarbeidet foregår i denne filmen.Og nå skal vi ut på veien igjen. «Forskerne kommer!» skal til Reisadalen, Storslett, Skibotn, Finnsnes, Målselv og Harstad, og i år skal Paul Eric snakke om sin andre store lidenskap, brunbjørnen.

-Min viktigeste lærdom i fjor var speedtalking…. må øve opp tungebåndet…. Det blir 3 omganger på hver skole så det gjelder å klare tempo hos deltakerne, skriver Paul Eric i en mail til meg.

Jeg tror han klarer det helt fint!