Tid for felt – og konferanser

Påsken kom på ulidelig seint i år, og mange hadde ikke tid til å vente på at andredagen skulle bli ferdig før de stakk ut på tokt. For forskerne i nordområdene er våren startskuddet for feltarbeid. Og de som ikke skal i felt skal på konferanse.
 

De ansatte i de ulike institusjonene ved Framsenteret har ei travel tid. Fugleforskere drar til de underligste steder for å spotte fugl av alle arter. En av dem er Karl-Otto Jakobsen, forsker ved Norsk institutt for naturforsknings avdeling i Framsenteret. Han ber nå ompublikums hjelp for å registrere snøugler.

Ombord på RV Lance, som er Norsk Polarinstitutts forskningsfartøy, reiser 26 forskere og teknikere som i perioden 26. april til 16. mai skal forske på atmosfære-is-hav og studere effekter endringer i havisen kan få for økosystemet under en vårsesong i Arktis. Toktet er i regi av Norsk Polarinstitutts Senter for is, klima og økosystemer (ICE). På toktet deltar forskergrupper på havis, oseanografi og marin biologi. Også forskere fra Alfred Wegener Institute (AWI) og Finnish Meteorological Institute (FMI) deltar på toktet.

Ved Framsenteret er det litt ekstra stas i og med at vi kommer i gang med feltarbeidene til de fem forskningsflaggskipene som ble vedtatt igangsatt i fjor.
• Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann.
• Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord.
• Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.
• Effekter av klimaendringer på terrestre øksosystemer, landskap, samfunn og urfolk.
• Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.

Mens noen ikler seg redningsdrakt og vindtette klær er det det andre som pent må iføre seg dressen, eller i alle fall den reine fjellrävenbuksa, og dra på konferanse. Mai og juni er som vanlig en maraton i så måte. I skrivende stund har Svalbard Science Forum samling her på Framsenteret i Tromsø.

Neste uke møtes 500 nordområdeforskere i København på årets AMAP-konferanse som har tittelen “The Arctic as a Messenger for Global Procesesses – Climate Change and Pollution”. Her vil ledende internasjonale forskere samles for å utveksle viten om klimaendringer, forurensing, økosystemer og samfunn.
Også Framsenteret er tilstede i København, se ikke bort fra at det dukker opp noen bloggposter i neste uke i dette forum.