Venstrevridde klimatullinger

Skal jeg forsøke meg som spåmann er jeg ganske sikker på jeg at denne bloggposten vil få kommentarer. Jeg skal nemlig skrive noen ord om klimaendringene,og av en eller annen merkelig grunn later det til å finnes en konspiasjonsteori som sier at klimaendringene er skapt av venstrevridde forskere som bare er ute etter å sikre seg arbeid i all framtid. Kritikerne mener det som skjer kun er naturlige svinginger og at vi har klart oss før.

Jeg sitter i København, siden i går har det kommet ganske mange klimaforskere til byen. De samles på AMAP-konferansen. Årets tema er at det som skjer i Arktis er en varsler for utviklinga ellers i verden. Av de melllom 400 og 500 deltagerne tilhører 30 Framsenterets medlemmer, levende opptatt av forskning på klimaendringer og mulige konsekvenser.

Forskning.no har allerede, i dag, bragt NTB-meldinga som forteller om innholdet i en av rapportene. Den er utarbeidet av Arktisk råds ekspertgruppe AMAP, og oppimot 200 forskere fra hele verden har deltatt. Forskerne fastslår at klimaforandringene i Arktis er mer omfattende og skjer raskere enn tidligere antatt.

Ifølge de nye beregningene vil temperaturen i Arktis trolig stige med 3–7 grader i perioden fram til år 2100. En slik temperaturøkning vil føre til omfattende issmelting. Klimaforskerne beregner også at havnivået vil stige med 0,9–1,6 meter innen 2100.

I 2007 beregnet FNs klimapanel (IPCC) at havnivået i denne perioden ville stige med 0,19–0,59 meter.

Altså, ei dramatisk økning. Jeg velger å tro at det faktisk kan ligge noe i denne spådommen, at den ikke er skapt av 200 venstrevriddde dommedagsprofeter. Hvorfor skulle de egentlig gjøre noe slikt?

-Det kan umulig være noen global oppvarming, bare kjenn hvor kaldt de er utenfor, har folk sagt i vinter. Man ser så langt nesa rekker, tydeligvis.

Det hele minner meg litt om de som fortsatt nekter å tro at Obama er ekte amerikaner, selv om fødselsattesten er lagt fram. Eller hva med teorien om at egentlig landa de ikke på månen. Den fineste løsninga på den konspirasjonen er at de sendte Elvis opp dit for å plante et amerikansk flagg slik at de etterpå kunne ha et bevis hvis noen kom etter for å sjekke.