Dårlig dyrevelferd i beste sendetid

(Foto: Skjermdump fra tv2.no)

Fra et dyrevelferdsperspektiv har det skjedd mange klanderverdige situasjoner i «Farmen» opp gjennom – et raskt googlesøk avslører det.

I går startet TV2 en ny sesong av programmet med å vise at en valp ble dratt etter nakkeskinnet (video fra tv2.no).

Det er ikke riktig å holde en hund etter nakkeskinnet

Kunnskap om hund har de siste tiårene vært i en rivende utvikling. Forskning har gitt oss, og gir oss stadig, flere svar på spørsmål som har med hunders atferd og velferd å gjøre: Hvordan de kommuniserer, hvordan de lærer, hva de føler, deres forhold til oss og effekter av måten vi behandler dem på. Deriblant vet vi mye mer om bieffektene av å påføre hunder aversiver, som det å dra hunden i nakkeskinnet er. Frykt og aggresjon er to typiske bieffekter.

Som følge av denne kunnskapen står det i dyrevelferdsloven av 2010:

Det er forbudt å utøve vold mot dyr (jf. §14). 

Mattilsynets spesifisering: «Å bite, sparke eller slå hunden, strupe hunden (klemme sammen luftrøret) og å løfte hunden etter hodet, beinet, halen, ørene, skinnet, pelsen eller halsbåndet blir av Mattilsynet vurdert som vold. Andre handlinger som medfører smerte eller fare for skade på hunden kan også etter omstendighetene vurderes som vold, for eksempel harde rykk i halsbåndet, å klype eller dra hunden i nakkeskinnet eller ørene, tråkke hunden på potene med mer.»

Og:

Den som trener dyr, bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger (jf. § 26). 

Mattilsynets spesifisering: «Tidligere var det en vanlig oppfatning at du fikk en lydig hund dersom du fikk demonstrert at du var sjefen over hunden. Det var også vanlig å straffe hunden hvis den ikke gjorde som forventet, for eksempel ved å klype den i nakkeskinnet eller påføre annet ubehag. Dette er ikke lenger anbefalt metode.»

Hva med kompetansekravet?

Jeg tror de fleste deltakerne i «Farmen» er godhjerta mennesker. At de de glade i dyr og vil dem vel. Jeg tror virkelig det. Som oppvokst på 70- og 80-tallet så har jeg selv dratt hunder i nakkeskinnet, fordi jeg ble fortalt at det var riktig, ikke fordi jeg var slem.

Men både produksjonsselskapet Strix Television og TV2 bør vite bedre. Vite om den oppdaterte kunnskapen vi har. Og ikke minst: Vite at de er pliktige til å sørge for at programmets deltakere har denne kunnskapen. 

Etter mitt skjønn er det nemlig ytterligere en paragraf som ignoreres:

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. (jf. §6).

Er det en bevisst strategi?

Det er mange av oss i dette langstrakte land som er opptatt av dyrevelferd, og som protesterer når vi ser urett begås. Selv Mattilsynet reagerte i fjor med å refse produksjonsselskapet.

At de starter årets sesong i samme stil, kan for meg se ut som det er en bevisst strategi å bryte, eller iallfall holde seg på kanten av, dyrevelferdsloven i beste sendetid. Det betyr økt publisitet (som jeg bidrar til nå …), som igjen betyr økte seertall.

Det hele kan nesten virke som en genistrek forretningsmessig – på dyrenes bekostning. Nå er det opp til Mattilsynet å sørge for at det allikevel ikke er det.

----------

Dyrevelferdsloven

Trening av hund – hva er lov? (Mattilsynet)

----------

Du finner meg på Facebook og Twitter

Powered by Labrador CMS