Hvordan finne kvalitetssikret hundeforskning

For et års tid siden kom jeg over en artikkel med en veldig spennende tittel:

The Data Says "Don't Hug the Dog!" 

Fritt oversatt: Vitenskapelige data sier «Ikke klem hunden!» Videre i undertittelen sto det at nye data viser at klemming øker stressnivåenehos hunden.  

Jeg så straks at det var Stanley Coren, en kjent mann i den internasjonale hundeverdenen, som hadde skrevet artikkelen, og ble jeg følgelig enda mer interesser og fikk lyst til å skrive om det. Det var jeg ikke var alene om. Flere aviser og magasiner plukket dette opp:

Don't hug your dog – it hates it, say animal psychologists

Dogs feel stressed and anxious when you hug them, research says

Men … det skulle ikke ta lang tid før engasjementet mitt forsvant.

Hvorfor?

Fordi jeg så at disse funnene ikke refererte til kvalitetssikret forskning.

Hvordan kunne jeg se det?

Fordi det ikke fulgte med noen publisert fagfellevurdert vitenskapelig artikkel.

 

Artikkel, fagfellevurdering, tidsskrift

For at Stanley Coren sitt arbeid skulle være forskning jeg kunne vise til videre med min faglige samvittighet i behold, måtte han ha oppfylt tre kriterier:  

 

  1. laget en vitenskapelig artikkel
  2. fått den vitenskapelige artikkelen fagfellevurdert og godkjent av fagfellene
  3. fått den fagfellevurderte vitenskapelige artikkelen publisert i et vitenskapelig tidsskrift

 

Vitenskapelig artikkel:

Vitenskapelig artikkel kalles også forskningsartikkel. Det er en detaljert redegjørelse for alt som har blitt gjort for å komme fram til de påståtte resultatene. Det er et dokument forskeren eller forskerne skriver etter de har utført forskningen sin og kommet fram til resultatene sine. En vitenskapelig artikkel har som regel et typisk oppsett: En abstract (et lite sammendrag), en introduksjon (der det kommer fram hvorfor de utførte denne forskningen), metoder (som viser hvordan de utførte forskningen), resultater (som viser hva de kom fram til) og til slutt en diskusjon (som drøfter hva funnene kan bety i den i en større sammenheng. I diskusjonen er påpeker også forfatterne svakheter med studien, faktorer som kan ha påvirket resultatene).

 

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdering (på engelsk: peer-review) er forskningens kvalitetskontroll. Alle seriøse tidsskrift krever fagfellevurdering. Det er ganske enkelt at to eller flere eksperter innen samme fagfelt (fagfeller) gransker den vitenskapelige artikkelen for å se om alt har foregått riktig. Disse er ofte anonyme. Fagfellene vurderer så om artikkelen er klar for publisering, om den må revideres eller rett og slett forkastes.

 

Vitenskapelig tidsskrift:

Et vitenskapelig tidsskrift er der de vitenskapelige artiklene omsider blir offentliggjort, der de publiseres. Tidsskriftene utgis av en organisasjon eller et forlag. Det finnes enorme mengder forskjellige tidsskrift. Noe av dem er veldig kjente, slik som Nature og Science, andre er mindre kjente, slik som Dog Behavior. Noen spesialiserer seg på store områder, f.eks. all slags naturvitenskap, mens andre mer avgrensede temaer, f.eks. læring.  

 

Hvorfor er fagfellevurdering så viktig?

I den lille studien til Coren kom han altså fram at hunder blir stresset av å bli klemt på. Det kom han fram til ved å søke på Google og Flickr etter bilder av hunder som fikk en klem, plukket ut 250 tilfeldige bilder, og vurderte hundenes stressnivå bakgrunn av det vi allerede vet om hundens ansiktsuttrykk når den er stresset.

Hadde Coren laget en vitenskapelig artikkel ut av dette, og sendt den til fagfellevurdering, ville fagfellellene med stor sannsynlighet konkludert at den måtte revideres eller rett og slett forkastes.

F.eks. ville de trolig påpekt at Coren ikke hadde noen kontroll over situasjonen bildene ble tatt i. Kanskje var noen av hundene allerede stresset? De ville ha bedt om mer informasjon om hvor tilfeldig utvalget av bildene egentlig var. De ville nok påpekt at det muligens er det å bli tatt bilde av hundene ble stresset av, ikke klemmen. Lista er lang.

Uten en artikkel er det umulig å gå i sømmene på det som er gjort. Umulig å verken motsi eller være enig i resultatene. 

 

Det motsatte: pseudovitenskap

Det skal sies at Coren mener at han aldri har påstått at den lille studien hans er kvalitetssikret forskning, men at problemet ligger i at journalister og lesere oppfattet det slik. Det er nemlig ordet «data» som er nøkkelen her. Med data menes tall, ikke forskning.

Coren burde så klart visst bedre, og skjønt at dette ville skje. Men det er noen som kaller seg forskere, publiserer slikt med den hensikt at folk skal ta det for seriøs forskning. Det er det vi kaller pseudovitenskap. Pseudovitenskap er motpolen til kvalitetssikret forskning. Det er forskning som ikke oppfyller kravene til vitenskapelighet. Homeopati og healing er kjente, og i noen tilfeller tragiske, eksempler på pseudovitenskap som har fått fotfeste. Men det finnes mange eksempler på slik falsk forskning. Mitt inntrykk er at det er like mye pseudovitenskap når det gjelder hund som menneskehelse. Merk deg at dette er kun mitt inntrykk, ikke noe jeg kan dokumentere …

 

Hvordan sikre seg? Vær kritisk!

Fordi pseudovitenskap presenteres som kvalitetssikret forskning, må man være veldig våken.

Husk: Det er ikke nok at det er noe som ligner en vitenskapelig artikkel!

Det er det eldste trikset i pseudovitenskapens bøker.

Finn ut hvor artikkelen har blitt publisert, hvilket tidsskrift. Klikk deg videre inn på den bestemte organisasjonen eller forlaget som er ansvarlig for tidsskriftet. Er det en seriøs organisasjon eller et anerkjent forlag?

Det må nevnes at det stadig en akademisk diskusjon på gang om hvor god ordningen med fagfellevurdering er, om den kan gjøres bedre. Det skal heller ikke legges skjul på at det også finnes eksempler på forskning som i ettertid, etter fagfellevurderingen og publiseringen, har vist seg å ikke holde mål, og tidsskriftet har måttet trekke artikkelen tilbake. Men heldigvis går det relativt sjeldent mellom slike avsløringer. 

 

Konklusjon: 1) Hold deg til fagfellevurdert forskning fra seriøse tidsskrift. 2) Vær alltid våken og kritisk.

 

På denne siden kan du finne tidsskrift med fagfellevurderte vitenskapelige artikler som angår hund. 

 

Kilder:

The Data Says "Don't Hug the Dog!"  (Psychology Today)

No, ‘science’ didn’t ‘prove’ that dogs hate hugs (Washington Post)

Gutt (7) fikk kun naturmedisin – døde (Tv2)

Bedre med åpenhet (forskning.no)

Når fusk slipper gjennom (forskning.no)

 

Du finner meg på Facebook, Twitter og Instagram 

(Forsidefoto: CC0, via Pixabay)

Powered by Labrador CMS