Ja til autorisasjon av dyretrenere!

De færreste av oss ville latt dyrene våre bli behandlet av en veterinær uten autorisasjon. Mine dyr får du knapt lov til å sjekke tempen på uten at du har papirene i orden.

Drar vi til en dyretrener eller atferdskonsulent derimot – da har vi ikke noe valg.

For mens både veterinærer og dyrepleiere må forholde seg til dyrehelsepersonelloven og trenger autorisasjon fra Mattilsynet for å utøve yrkene sine på lovlig vis, stilles det ingen formelle krav for å kunne kalle seg dyretrener eller atferdskonsulent.

Naboen din kan starte hundeskole i morgen!

Følgelig er det ekstremt varierende kvalitet på kurs og konsultasjoner.

Dyreeiere bryter loven uten å ville det

Den manglende kontrollen fra et høyere organ gjør at dyreeiere i mange situasjoner bryter loven, helt uten egen viten og vilje.

I 2010 fikk vi den gjeldende dyrevelferdsloven, og med den kom kompetansekravet:

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. (jf. §6).

Men hvordan skal vel dyreholder kunne sørge for at trener eller konsulent er kompetent når det ikke eksisterer noen kvalitetssikring?

Det kreves kunnskap for å være kritisk!

Skal man egenhendig greie å inne fram i jungelen av alle hundetrenerne og atferdskonsulenter i dag, må man først kunne så mye at det nesten ikke lenger er noe poeng i å dra på kurs eller konsultasjon.

Men jeg må understreke nesten. For ingen av oss blir noensinne utlærte.

Bra for både dyr og samfunn

Bortsett fra det faktum at den mentale helsa er minst like betydningsfull som den fysiske helsa er for velferden til et dyr, så er det klart – spesielt i tilfellet med hund – at det er den første som bestemmer om dyret vil være trygg i samfunnet eller ikke. Det er hundens mentale tilstand som avgjør om den biter! 

Situasjonen er i grunnen helt vill.

Folkens. La oss forene krefter, riste liv i kompetansekravet og jobbe for at dyretrener og atferdskonsulent blir lovregulerte yrker. At også vi må følge dyrehelsepersonelloven og vise myndighetene at vi vet hva vi driver med før vi kan kreve penger av dyreeiere.

I det minste at den ansvarlige for virksomheten er autorisert av et høyere organ.

Da kunne vi begynt å snakke om profesjonelle dyretrenere og atferdskonsulenter, de som baserer seg på vitenskapelig kunnskap og gjeldene regelverk, på den ene siden …

… og alternativbransjen på den andre siden.

Slik ville det blitt mye enklere for dyreeiere å ta rasjonelle valg.

Ta kontakt hvis du har innspill eller ideer til hvordan vi skal få dette til.

Du treffer meg på: hunomhund@gmail.com. Ellers finner du meg selvsagt på Facebook og Twitter.

Hilsen Emma

----------

Kilder:

Dyrehelsepersonelloven

Dyrevelferdsloven

Liste over lovregulerte yrker

Powered by Labrador CMS