Skremte hunder er ikke morsomt

(Foto: CC0, via Pixabay)

 

Kjære Klovn til kaffen.

Jeg ville egentlig ikke skrive noe om innslaget der dere skremmer dyr, fordi så mange andre har gjort dere oppmerksom på at det er problematisk, så jeg tenkte at jobben var gjort. 

Men nå som jeg ser at videoen fremdeles ikke er fjernet fra Facebook, men ligger der til inspirasjon for fremtidige generasjoner, må jeg si mitt.

 

Vi liker ikke folk som er kjipe mot dyr

 

Det er flere grunner til at folk reagerer negativt på dette.

Det er moralske aspektet kommer godt fram av de mange kommentarene under videoen. Vi liker ikke folk som er kjipe mot dyr!

Også forskning viser det. I en amerikansk studie fra for noen år siden fikk 240 personer lese en fiktiv avisartikkel, som dreide seg om et individ som hadde blitt banket opp. Alle fikk lese den samme artikkelen, men individet varierte i historiene:

(Foto: CC0, via Pixabay)

Individet varierte mellom å være: 1) en ettåring, 2) en valp, 3) en voksen hund, 4) en voksen person.

Så ble de bedt om å fortelle hvor mye empati de følte for den mishandlede, på en skala fra 1 til 7. 

Resultatet?

Ettåringen fikk mest empati. Skulle bare mangle, får'n si.  

Tett innpå kom valpen. Kanskje heller ikke så overraskende.

Men det som er så veldig interessant, er at det nesten ikke var forskjell mellom valp og voksen hund. Folk følte omtrent like mye empati for disse, som altså var nesten like mye som for menneskebarnet. 

Mens den stakkars voksne personen var det ikke så mange som hadde medfølelse for.

Forskerne mener at det hele koker ned til at vi bryr oss mest om individer som vi oppfatter som uskyldig og hjelpeløse – uavhengig av art. Og hunder blir ikke bare ansett som uskyldige og hjelpeløse når de er valper; i våre ubevisste øyne er de litt babyer hele livet! Og jo mer de minner oss om babyer, jo mer får vi lyst til å ta vare på dem. 

Ser dere? Voksen person, som vi har lite empati for, skremmer hund, som vi har mye empati for ...

Det måtte bare gå galt.

 

(Foto: CC0, via Pixabay)

 

Frykt er noe herk

 

Også læring gjør dette innslaget problematisk. Nærmere bestemt en læringsprosess som kalles klassisk betinging.

Klassisk betinging er egentlig veldig kult. Det er f.eks. takket være denne læringsprosessen at vi forbinder synet av påskeegg med smaken av smågodt:

 


 

 

Men klassisk betinging er en læringsprosess som kan være til skikkelig bry. Fordi det også skaper dårlige assosiasjoner.

F.eks. er det nå mange hundeeiere som forbinder Klovn til kaffen med hunder som skremmes, og kjenner pulsen stiger bare av navnet deres. Enten de vil eller ikke:


 

 

Og helt på linje med dette kan hunder utvikle frykt for menn som skremmer dem ... 


 

Dessuten spiller generalisering inn. Det vil si at hunden kan bli redd for alt som kan minne om det som en gang utløste frykten. F.eks. er det veldig vanlig at hunder som blir redd for en bestemt mann, blir redd for alle menn, ofte alle mennesker.

 

 

De kan til og med utvikle frykt for stedet der de ble skremt. 

På toppen av det hele: Frykten kan gi seg utslag som aggresjon.

Noe som straks er et alvorlig problem når det gjelder et dyr med hoggtenner og sterke kjever. Så alvorlig at det er en av de vanligste årsakene til at fysisk friske hunder avlives. 

 

(Foto: CC0, via Pixabay)

 

Er det rart at mange av de landets hundeeiere fikk kaffen i halsen?!

«Tenk hvis det var min hund!»

 

Ingen mener dette er innafor

 

Jeg leser i redegjørelsene dere har kommet med i etterkant, at dere hevder at hundene var forberedt på dette. Men det var de ikke. Ingen hund kan være forbedret på å bli skremt. Det gir ingen mening. En hund kan trenes slik at den er forberedt på å ikke bli skremt. Det er mulig! Igjen på grunn av klassisk betinging. Men begge disse hunden blir overrasket, det ser man av kroppsspråket. Og hund nummer to er tydelig redd.

Videre indikerer dere at landets hundeeiere er delte i oppfatningen om dette, og at det «diskuteres med voldsom iver hva som er godt og riktig dyrehold, og at det altså ikke er enighet om fasiten på dette feltet». Her tror jeg dere har misforstått litt.   

Det er uenigheter om er hvorvidt det er riktig å bruke straff i trening av hund. Og såles kan vi si at miljøet er delt. F.eks. mener noen det er ok å bruke strømhalsbånd for å trene hunder til å ikke jage sauer, mens andre mener at det ikke er ok å bruke slike metoder. Men det er noe helt annet enn å skremme hunder for moro skyld. Det er muligens noen sære enkeltindivider som synes det er ok, men ingen grupper innad i miljøet mener det. Tro meg.

 

Det er ikke lov

 

Ja, og skulle det fremdeles være noe tvil: Det er virkelig ikke lov å skremme dyr for moro skyld:

 

 

 

Gjør det dere kan best!

 

Vi går alle på noen smeller iblant. Har gjort det selv, også i min karriere som blogger. For når det kommer til dyr, er det så mange feller å gå i. Både fordi vi er en nasjon med empatiske, kunnskapsrike dyreeiere med argusøyne og fordi lovverket vårt er relativt strengt når det gjelder dyrevelferd.

Jeg tør påstå at det beste er å bare legge seg flat i en situasjon som dette. Slette videoen fra nettet og komme med en: «Sorry! Vi tok feil!». Istedenfor å pakke det inn i tåkeprat. Folk er så lei av tåkeprat. Det er så dørgende kjedelig! Kan dere ikke heller bruke de kreative hodene deres på å få oss til å tilgi dere gjennom humor? For humor er dere jo egentlig skikkelig gode på! Bare ikke denne gangen. 

Jeg venter i spenning. Har troa. 

 

Kilder:

https://www.northeastern.edu/cssh/news/who-you-gonna-save-the-puppy-or-the-babe

http://www.atferdssenter.no/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=1

http://manimal.no/hundeloven-og-farlig-hund/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

 

Powered by Labrador CMS