Søte hunder med helseproblemer: Etterspørselen må ned

 

Jeg er, som sikkert kjent for noen, opptatt av problematikken rundt det at vi avler fram hunder som er så søte at det går på helsa deres løs. I tre av mine siste innlegg har jeg prøvd å danne et bilde på hva som skjer og hvorfor det skjer:

 

 

Og torsdag i forrige uke var jeg på et seminar arrangert av professor Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der temaet var «etisk og bærekraftig hundeavl». Både representanter fra akademia, Norsk Kennel Klub (NKK) og Mattilsynet var tilstede.  

 

Alle må ta ansvar 

Denne lille reisen har gjort at jeg sitter igjen med et inntrykk av at mye av grunnen til at vi ikke kommer noen vei i denne saken, er at det er mye ballkasting av ansvar mellom de forskjellige aktørene. Den ene mener det er den andres ansvar og så videre. Som følgelig resulterer i at det ikke er noen som tar det egentlige ansvaret.

Jeg mener at det nå er på høy tid at vi alle tar ansvar.

Og at vi må være enige om dette: Etterspørselen etter søte hunder med helseproblemer må ned.  

 

Målet i første omgang: redusert etterspørsel

Sånn jeg ser det, er det spesielt to årsaker til at avlen i mange tilfeller er helt ute av kontroll.

Den ene er at hundeoppdrett er en bransje uten restriksjoner; absolutt hvem som helst kan starte oppdrett og legge ut salgsannonsen på Finn. Den andre er den enorme etterspørselen.

Dette er en dårlig kombinasjon.

For selvsagt vil det bety at feil folk tiltrekkes av bransjen. Ikke bare de som egentlig er opptatt av dyrevelferd, men velger feil avlsmateriale fordi de ikke kan nok, men også kjeltringene, de som tenker mest på penger og gir beng i hundenes velferd og rasenes fremtid. Og jo høyere etterspørsel – jo lengere ventelistene hos de kunnskapsrike og seriøse oppdretterne er – jo flere av de kunnskapsløse og useriøse får et levebrød.

Vi kan selvsagt diskutere hvorvidt vi skal gjøre noe med denne ordningen, om hundeoppdrett burde bli like regulert som annen husdyravl, men akkurat nå bør vi alle fokusere på å få ned etterspørselen etter hundene som sliter. Det er det tiltaket som kan virke umiddelbart, og det er her absolutt alle kan gjøre en innsats.  

Så. Hvordan skal vi få etterspørselen ned? 

 

1. Opplyse, opplyse, opplyse. Og opplyse litt til

Når jeg sier at alle må ta ansvar, så tenker jeg først og fremst på alle vi som vet om disse problemene. Vi må fortelle de andre om det! Alle de potensielle valpekjøpene. 

I den første artikkelen jeg skrev i denne lille serien, referer jeg til en dansk forskningsstudie som så på hvorfor noen skaffer seg hunder med helseproblemer. Resultatene tyder på at mange av disse rasenes søte utseende trigger noen grunnleggende følelsesmessige reaksjoner i oss, som i sin tur gjør at noen blir veldig motiverte for å skaffe seg en slik hund.  Såpass motiverte at visshetene om at hundene sliter med diverse problemer ikke hindrer dem i å gå til anskaffelse.

Med andre ord: Folk skaffer seg hunder med helseproblemer fordi følelsene tar over for fornuften.  

Men – det forandrer ikke det faktum at det er mange som ikke vet! Og som skaffer seg hund med helseproblemer i god tro. F.eks. kom det fram i den nevnte danske undersøkelsen at blant eierne av chihuahuaer var det egentlig ikke noen planlegging før anskaffelsen.

Dessuten lever vi i et land der dyrevelferd står sterkt, og generelt nøler vi ikke med å si ifra hvis noe ikke er på stell. For eksempel vet «alle» om problemet med kyllinger som vokser så mye at de sliter med å stå på bena. Men at det hele tiden fødes hunder som er dømt til et liv uten å kunne puste skikkelig, og hunder som er så små at de kan få benbrudd hvis du er litt hardhendt, det ropes det lite om. Trass i at de lider av akkurat den samme årsaken, nemlig seleksjon for en bestemt fysisk egenskap.

Så selv om søtheten kan komme i veien for fornuften for mange, at det å pøse på med informasjon kanskje ikke hjelper der søthetsfaktoren veier for tungt, så er det liten tvil om at det fremdeles er en milelang vei å gå i opplysningsarbeidet.

 

Både fransk bulldog (t.v.) og mops (t.h.) tilhører de såkalte brachycephaliske rasene, kortsnutehunder. Det flate ansiktet kommer som følge av anatomiske misdannelser i nesehulen og de øvre luftveiene, som i sin tur fører til at mange sliter med å puste skikkelig. (Foto: CC0, via Pixabay)

 

Chihuahua er den minste hunderasen i verden, og kan veie så lite som 500 gram. Den lille størrelsen medfører høy forekomst av kneskålutglidning og benbrudd. De utstående øynene gir også problemer. (Foto: CC0, via Pixabay)

 

2. Slutte å promotere hunder med helseproblemer

Et veldig enkelt tiltak for å få ned etterspørselen, et tiltak som ikke krever at man gjør noe, er å slutte å promotere hunder med helseproblemer. Med det mener jeg at vi alle må være bevisste på at vi ikke setter disse hundene i et feil lys. Det hjelper fint lite å drive med opplysningskampanjer hvis vi blir motarbeidet av glansbilder.

På denne fronten skjer det ting i Storbritannia. Der har tidsskriftet til den britiske veterinærforeningen offisielt erklært at de ikke skal bruke de tre rasene engelsk bulldog, fransk bulldog og mops som illustrasjonsbilde til sakene sine, med mindre det faktisk dreier seg om disse problemene. De vil heller ikke godta annonser med disse rasene for å reklamere for tilfeldige produkter.

Som de skriver:

«From now on, Veterinary Record and its sister titles (In Practice, Veterinary Record Case Reports and Veterinary Record Open) will no longer accept adverts that use images of, bulldogs, French bulldogs or pugs to promote non-breed specific products.»

Dette kom i kjølevannet av et brev som presidenten for foreningen, Gudrun Ravetz, skrev til arrangørene av Red Nose Day. Arrangørene, Comic Relief, hadde brukt en fransk bulldog som en del av kampanjen, på t-skjorter o.l., og Ravetz påpekte at den type eksponering av rasen er med på å øke populariteten. Arrangørene responderte med å beklage det hele

Jeg synes vi skal følge dette eksempelet. Det gjelder både pressen, reklamefolk, bloggere, hundeskoler, eksperter, kjendiser og andre som kan ha innflytelse på menneskers valg av hund: Ikke vis frem disse hundene, hvis du ikke også forteller om problemene rasen sliter med. Og er du eier av en hund med helseproblemer som følge av avl, ikke legg skjul på dem hvis naboen eller folk på hundejordet spør.

 

Ikke bare søte hunder som sliter!

Når jeg snakker om søte hunder med helseproblemer, så mener jeg først og fremst de hundene om er avlet fram for nettopp det vi kan kalle søthet, og som lider av det. Her stiller engelsk og fransk bulldog, mops og chihuahuaer i en særklasse. 

Det betyr på ingen måte at det er kun disse som sliter av vår uvettige avl!

Det er to helsemessige problemområder knyttet til hundeavlen. Den ene er det veldige fokuset på et bestemt utseende, som f.eks. kort snute hos bulldog og liten størrelse hos chihuahua, som gjør at hundene lider som en direkte konsekvens av utseendet sitt. Det andre er opphoping av sykdomsgener i rasen som følge av innavl, et problem som alle raser sliter med i større eller mindre grad. 

Det finnes ingen komplett oversikt over helseproblemer hos hver enkelt rase, siden det ikke finnes systemer for slike registeringer. Men grunnen til at jeg nå konsentrerer meg primært om rasene som lider som en direkte konsekvens av at de er søte, er nettopp de grunnleggende følelsesmessige reaksjonene som disse hunden utløser i oss. Det gjør arbeidet med å opplyse ekstra viktig. For uten kunnskap er man iallfall maktesløs ovenfor mekanismene som slår til når søtheten treffer en. 

 

Det kreves kunnskap for å vite at søtheten (de store øynene, det runde hodet, den korte snuta) kommer som følge av naturlig seleksjon i tilfellet med sjøløven (t.v.), at søtheten har en funksjon for dyrets overlevelse, men at akkurat den samme søtheten (de store øynene, det runde hodet, den korte snuta) kommer som følge av kunstig seleksjon i tilfellet med mopsen (t.h.), og at søtheten er en trussel for velferden dens. Uten kunnskap vil følelsene ta helt styringa. (Foto: CC0, via Pixabay)

 

Det er i tillegg ferske funn som tyder på at de kortsnutede rasene ikke bare sliter med de åpenbare problemene, slik som pustevansker, men har generelt dårligere helse enn andre hunder.

Sommerhalvåret er den tiden mange skaffer seg valp. La oss nå alle gjøre en skikkelig innsats for at etterspørselen etter disse rasene skal reduseres. Det er kun de pengegriske som drar fordel av at den er så høy. 

 

Kilder:

Why do people buy dogs with potential welfare problems related to extreme conformation and inherited disease?

Brachycephalic tipping point: time to push the button?

Comic Relief sorry for brachycephalic breed T-shirt design

Short-nosed breeds more often affected by common conditions, not just known issues

 

Mer lesning: 

For liten for sin egen hjerne 

– Flere hunder i Norge lider for utseendet 

Avler fram sykdom og lidelse 

700 svenske veterinærer med opprop mot hundeavl 

Et hundeliv med store smerter 

Professor: Noen hunderaser burde man la dø ut

 

 

Du finner meg på Facebook, Twitter og Instagram

Powered by Labrador CMS