Uetisk hundeavl: Mattilsynet må slutte med tomprat

Cavalier king charles spaniel, en populær hund med mange helseplager grunnet det søte, runde hodet, som vi bevisst har avlet fram. (Foto: CC0, via Pixabay)

 

I Lørdagsrevyen på NRK 17. juni fikk vi høre at Veterinærforeningen har laget et opprop mot uetisk hundeavl, hundeavl der dyrenes utseende står i fokus. På det tidspunktet hadde 1580 veterinærer skrevet under.

Du kommer rett på innslaget her:

Lørdagsrevyen,17. juni 2017

 

Veterinærene mener: Mattilsynet må gjøre mer

I oppropet framheves den populære rasen cavalier king charles spaniel. Det vises til at denne rasen har blitt avlet fram slik at hodeskallen er for liten for hjernen, noe som resulterer i at mange hunder lever et liv med kronisk hodepine. At også andre hunder er offer for uvettig avl, bemerkes: «Andre raser sliter med ledd i feil vinkel, skjøre knokler, alvorlige pusteproblemer, hudproblemer, hornhinnebetennelser, infeksjoner, problemer med å føde naturlig – for å nevne noe». Alt dette ene og alene på bakgrunn av at vi mennesker vil ha hunder med et bestemt utseende, slik som søte, små hoder i tilfellet med spanielen.

Videre poengteres det at dyrevelferdsloven slår klart fast at det «ikke skal drives avl (…) som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt», men at denne bestemmelsen ikke følges opp.

Fire tiltak er nødvendige, ifølge oppropet:

• Mattilsynet har ansvar for å følge opp loven i det daglige – men har ikke prioritert å sørge for at loven faktisk håndheves. Tilsynet må utøve faktisk tilsyn, og ta i bruk sanksjoner. Om nødvendig må lovverket oppdateres.

• Myndighetene må bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse – og kunnskapen må spres.

• Oppdretterne må ikke la kommersielle interesser gå foran etikk. Selv om det finnes et marked som etterspør dyr med et spesielt utseende, har oppdretterne et etisk og juridisk ansvar for å sikre dyrenes helse.

• Forbrukerne må ta ansvar og kreve en ny linje fra oppdretterne. Vi må sette større krav til dyrenes helse og være mindre opptatt av dyrenes utseende.

Her er hele oppropet: 

Opprop mot uheldig avl på hund

 

Mattilsynet svarer: Vi satser på holdningsarbeid

Ikke bare i oppropet blir det påpekt at Mattilsynet gjør for lite for å følge opp dyrevelferdsloven, også i Lørdagsrevyens innslag sier presidenten i Veterinærforeningen, Torill Moseng, at Mattilsynet ikke prioriterer denne saken godt nok. I det samme innslaget svarer seksjonssjef i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, ifølge NRKs reporter, at holdningsarbeid er den beste metoden.

Det fikk meg til å sitte igjen med ett eneste spørsmål:

 

Hvilket holdningsarbeid?

 

For mens Mattilsynet prater om hvor viktig holdningsarbeid er, bedriver det ikke noe av det, iallfall ikke av den synlige typen. Mot verken oppdrettere, potensielle valpekjøpere eller hundeeiere.

 

På Mattilsynets nettsider står det ingenting om dette

Mattilsynets egne nettsider finner jeg ikke en eneste artikkel om problematikken rundt uetisk hundeavl. Selv søket «uetisk hundeavl» gir null treff. Jeg får ingen relevante treff når jeg bruker søkeord som «pusteproblemer», «hodepine» eller «hodeskalle», «bulldog» eller «cavalier king charles spaniel». Under menyen Hund står det hele 21 artikler om hund, deriblant en artikkel om at kakaobønneskall er giftig for hunder – men ikke en eneste artikkel omhandler dette temaet på noen måte. 

Det er heller ikke mulig å finne nyhetssaker eller stoff andre steder der Mattilsynet går ut med faktisk holdningsarbeid. En treffer bare på det evinnelige pratet om at dette arbeidet er viktig. 

Ja, for slikt prat er betraktelig enklere å finne! 

I en artikkel i NRK Viten fra 2014 står det at Mattilsynet mener deres «viktigste rolle er informasjon, opplysning og bevisstgjøring av hundekjøpere, og en god dialog med NKK.» (– Vi avler på det ekstreme).

I det negative svaret Mattilsynet ga til Norsk Kennel Klub (NKK) i 2015 i forbindelse med NKKs forslag om å innføre rapporteringsplikt for operasjoner i respirasjonsorganene hos hunder, skriver tilsynet at «Det er først og fremst hundeeiernes, oppdretternes og veterinærenes ansvar å forhindre dyrevelferdsmessig uforsvarlig avl.» (Svar på henvendelse om meldeplikt på operasjoner , pdf).

I en annen NRK-artikkel, fra august i 2016, står det at Knævelsrud er «opptatt av at både hundeeierne og oppdretterne må være sitt ansvar bevisst.» (– På tide at Mattilsynet begynner å gjøre jobben sin).

 

Mine følgere på Facebook gjør jobben til Mattilsynet 

Det kan godt hende at det er riktig at holdningsarbeid er det som bør satses på, ikke sanksjoner. Personlig er jeg sterk tilhenger av slikt arbeid, ellers ville jeg neppe brukt så mye av fritiden min på en blogg om hunder. Men jeg vet med sikkerhet at jeg uttaler meg på vegne av flere enn meg selv når jeg sier at det er veldig frustrerende å møte på det samme tompratet om og om igjen. Det er ikke samsvar mellom det Mattilsynet sier og det de gjør. Det er jo ingen informasjon å hente noe sted! Ingenting som kan endre holdningene våre. 

Mattilsynet har enorm makt når der gjelder dyrenes velferd her til lands, og betraktelig mer makt enn de fleste av oss som forsøker å få slutt på at hunder fødes til et liv med lidelse. Det virker ikke som om Mattilsynet er sin makt bevisst. Mine opplyste og engasjerte følgere på Facebook gjør i denne sammenheng mer enn det myndighetene gjør: De deler saker og sprer kunnskap videre – de bedriver holdningsarbeid. 

Er det ikke på tide at dere tar del i dette arbeidet?

 

Powered by Labrador CMS