Vil du være med på å skape lavutslippssamfunnet?

12.-13. november går den niende Zerokonferansen av stabelen. Temaet for årets konferanse er «Det grønne skiftet – veikart 2030» Dette er en av de viktigste møteplassene i Norden for inspirasjon til konkrete klimahandlinger.

Det grønne skiftet
Temaet for årets konferanse i høyeste grad relevant for oss som jobber med forskning og utdanning. For NTNU er hvordan vi skal bidra til tekniske løsninger for å få et lavutslippssamfunn et svært viktig satsingsområde. Som dekan for Fakultet Ingeniørvitenskap og teknologi, er dette et tema jeg ser ansatte og studenter jobbe med hver eneste dag – samtlige av våre ti institutter er involvert i forskning og utdanning hvor målet er å løse utfordringer knyttet til verdens energiforsyning inkludert fornybar energi eller reduksjon av utslipp. Mitt fakultet er blant annet koordinator for en felleseuropeisk infrastruktur for forskning på karbonfangst og lagring (ECCSEL). Karbonfangst og lagring (CCS) er sett på som ett av de viktigste virkemidlene mot klimaendringene. Innen fornybar energi arbeider vi med bioenergi, vannkraft- og offshore vindteknologi. Sluttbruk energi innen industri inkludert marin sektor, forvaltning, transport- og bygningssektoren er andre viktige forskningsområder. 

Nordens viktigste møteplass
Zerokonferansen er Norges og Nordens største møteplass for å lære om, og diskutere fornybar energi og miljøpolitikk. ZERO har som mål at innholdet på konferansen skal være «løsningsorientert, faktabasert og peke mot lavutslippssamfunnet. De har som ambisjon at konferansen skal inspirere til konkret klimahandling på tvers av sektorer, kommunegrenser, industrier og politiske skillelinjer»

Jeg ser fram til å delta på årets Zerokonferanse! Vil du også være med på å bidra til lavutslippssamfunnet? Meld deg på konferansen her