Granbarkbillen – fra vondt til verre

Av Paal Krokene og Bjørn Økland, Skog og landskap

Granbarkbillen har påført skogbruket store tap. Forskning ved Skog og landskap viser at problemene kan bli ytterligere forsterket ved klimaendringer. Varmere vær vil trolig føre til to angrepsperioder per år, og hyppigere stormer kan gi flere utbrudd.

 

Varmere vær kan gjøre at to generasjoner barkbiller klekkes hver sommer. (Foto: Lars Sandved Dalen, Skog og landskap) (Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum)
Varmere vær kan gjøre at to generasjoner barkbiller klekkes hver sommer. (Foto: Lars Sandved Dalen, Skog og landskap) (Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum)

Granbarkbillen (Ips typographus) er et godt eksempel på at klimaendringer kan føre til at allerede problematiske arter vil skape enda større problemer i fremtiden. Den er det eneste insektet hos oss som er i stand til å drepe grantrær i stort antall. Senest på 1980-tallet ble om lag 15 millioner trær drept av granbarkbillen.

Forklaringen på at disse små insektene – billen er på størrelse med et riskorn – kan ta livet av store trær er at de samarbeider. Når granbarkbillen har funnet et passende tre, produserer den spesielle duftstoffer (feromoner) som lokker andre biller til stedet, slik at tusenvis av angripere kan overmanne treets forsvar i løpet av noen dager. Billene er dessuten involvert i en annen form for samarbeid.

Hver bille bærer med seg soppsporer som de smitter treet med, og soppen bidrar ytterligere til å bryte ned treets forsvarsevne.

To angrepsbølger hver sommer

Varmere vær vil sette fart på billenes utvikling. Det betyr at vi kan få to billegenerasjoner per år, i stedet for én slik vi har nå.

I dag flyr granbarkbillen gjerne i midten av mai og legger egg under barken på egnede grantrær. Dersom vi får to generasjoner i året vil barkbillene også være på vingene og angripe trær senere på sommeren, i juli-august. Med to angrepsperioder hver sommer vil trolig flere trær bli drept av billene.

Forsøk utført ved Norsk institutt for skogforskning på 1980-tallet viste dessuten at grana er mye mindre motstandsdyktig mot angrep senere på sommeren. Mer sårbare trær kan gjøre problemet med to billegenerasjoner per år enda mer omfattende.

Kraftige stormer

Noen klimascenarier antyder at kraftige stormer kan bli hyppigere i fremtiden, selv om usikkerheten er stor. Kraftige stormer utløser gjerne en storstilt oppformering av barkbiller, slik vi har sett etter stormene i Sverige og Slovakia i 2005 og 2004.

Våre simuleringsmodeller viser at flere stormer kan føre til hyppigere, men mer kortvarige, barkbilleutbrudd. Klimaendringer med høyere temperaturer og mer vind kan også føre til at vi i fremtiden vil få barkbilleangrep i landsdeler som til nå har vært forskånet for store utbrudd.

Områder med mye gammel granskog, slik som deler av Trøndelag, vil være spesielt utsatt.

Hva kan vi gjøre?

Selv om fremtidens klima kan komme til å gi oss flere barkbilleutbrudd, vil vi trolig kunne redusere risikoen ved å optimalisere måten vi skjøtter skogene våre på.

Utvikling av en skogskjøtsel tilpasset to billegenerasjoner per år krever blant annet modellverktøy som kan fortelle oss mer om sammenhengen mellom bestandsstruktur og utbruddsrisiko. Slike verktøy vil være et viktig bidrag til en bedre klimatilpasning i norsk skogbruk.

 

Powered by Labrador CMS