Heggspinnmøll - spøkelsestrær på frammarsj

Av Paal Krokene, Skog og landskap

Heggspinnmøll er en bladetende sommerfugl som kan gjøre mye ut av seg enkelte somre. Tidligere hadde den masseangrep kun på Østlandet, men de siste 10 årene ser møllet ut til å ha spredd seg nordover.

Heggspinnmøll-larver. (Foto: Dan Aamlid)
Heggspinnmøll-larver. (Foto: Dan Aamlid)

Mange steder i Sør-Norge er heggen enkelte somre dekket av et hvitt silkespinn. Ofte er hele stammen spunnet inn slik at trærne nærmest ser mumifiserte ut, andre ganger finner man små innspunne reir ute på kvistene. Det er heggspinnmøll (Yponomeuta evonymella) som er på ferde - en liten sommerfugl med et vingespenn på 20-25 mm. Heggspinnmøllet flyr midt på sommeren og legger egg på heggetrærnes kvister. Eggene klekker om høsten, og de ørsmå egglarvene overvintrer oppe i trekronene. Når våren kommer oppsøker de knoppene og eter bladene som er i ferd med å strekke seg. Senere på sommeren eter larvene på de utvokste bladene, beskyttet under et silkespinn som kan dekke kvister, greiner eller hele trær.

Heggspinnmøll gjør seg sterkt bemerket enkelte somre, med masseforekomster over store deler av Sør-Norge.  (Foto: Dan Aamlid)
Heggspinnmøll gjør seg sterkt bemerket enkelte somre, med masseforekomster over store deler av Sør-Norge. (Foto: Dan Aamlid)

Heggspinnmøll har vært vanligst på Østlandet, og masseforekomster var inntil nylig bare registrert syd for Dovre. På 2000-tallet dukket det gradvis opp meldinger om innspunnet hegg også i Trøndelag, og under de siste storangrepene somrene 2006 til 2008 hadde Trøndelag like kraftige angrep som Østlandet. Sommeren 2007 ble heggspinnmøll registrert så langt nord som i Efjord i Ballangen kommune i Nordland, og dette er det nordligste funnet noensinne i Norge.

Heggen vokser spredt over nesten hele landet, helt nord til Hammerfest og høyt til fjells. Vertstreets utbredelse er dermed mye videre enn heggspinnmøllets, som trolig er begrenset av klimatiske forhold. Særlig ser lave vintertemperaturer ut til å være kritisk, siden de overvintrende larvene dør hvis temperaturen faller under -20 °C. Dersom vi får et mildere klima vil heggspinnmøll trolig fortsette å spre seg både nordover og oppover i høyden. Siden trærne som regel overlever selv kraftige angrep, og hegg dessuten har minimal økonomisk betydning, er det lite dramatikk i en slik utvikling.

 

Powered by Labrador CMS