Vanlig furubarveps – en trøblete slektning

Av Paal Krokene, Skog og landskap

Mange kjenner til rød furubarveps, som tidvis har omfattende masseangrep i norske furuskoger. Dens slektning vanlig furubarveps er, tross navnet, en mindre vanlig art hos oss i dag, men kan komme til å bli et større problem i et varmere og tørrere klima.

Larvene til vanlig furubarveps kan ta livet av furu fordi de spiser på furunålene utover sensommeren og høsten.  (Foto: Skog og landskap)
Larvene til vanlig furubarveps kan ta livet av furu fordi de spiser på furunålene utover sensommeren og høsten. (Foto: Skog og landskap)

Noen ganger kan et navn være misvisende, og vanlig furubarveps (Diprion pini)  er faktisk langt mindre vanlig enn sin mer kjente slektning rød furubarveps (Neodiprion sertifer). Og det skal vi være takknemlige for, siden angrep av vanlig furubarveps er mye mer ødeleggende for furua. Årsaken er at larvene til vanlig furubarveps fortsetter å ete på furunålene langt utover sommeren og høsten, slik at furua kan stå fullstendig ribbet for nåler når vinteren kommer. Det gir langt høyere dødelighet for trærne, og mye større tap for skogbruket.

I likhet med rød furubarveps angriper vanlig furubarveps de fleste furuartene som vokser i Norge, og den går på trær i alle aldersklasser. Angrep av vanlig furubarveps øker også risikoen for at sekundære insekter, som stor og liten margborer, skal angripe trærne. Selv om vanlig furubarveps er utbredt over hele landet nord til Vega i Nordland har arten til nå kun hatt sporadiske og lokale angrep i Norge.

I Finland har vanlig furubarveps hatt omfattende masseangrep. Fra 1998 til 2001 snauspiste larvene 500.000 hektar furuskog. Det er tidenes mest omfattende insektutbrudd i Finland. Angrep av vanlig furubarveps kan gi svært høy dødelighet. I Lauhanvuori nasjonalpark i det sørvestlige Finland strøk 75 % av trærne i visse diameterklasser med i årene etter et kraftig utbrudd. Klimaet ser ut til å være en viktig grunn til at Finland opplever flere og mer omfattende angrep enn oss, både av vanlig furubarveps og av rød furubarveps. Varme somre med lite nedbør legger forholdene til rette for disse insektene, og nettopp slike forhold kan vi trolig vente oss mer av i Sør-Norge dersom klimascenariene slår til. Så i fremtiden kan faktisk vanlig furubarveps komme til å bære sitt navn med mer rette enn den gjør i dag.

Powered by Labrador CMS