Disrupsjon: Ny dings kan ødelegge for EL-biler i Europa

Det er slettes ikke sikkert at EL-bil er fremtiden i Europa. Kanskje kan en enkelt oppfinnelse vri hele markedet? Disruptiv teknologi gjør planer og spådommer nærmest umulige, og store forandringer til en del av hverdagen. Her er et eksempel:

Jeg var nylig på et stort arrangement i Amsterdam, i regi av InnoEnergy. En såkalt «business booster». Mange interessante grønne start-ups, gode samtaler og ideer.
 

Topp stemning på InnoEnergy sin Business Booster. De kaller seg "the leading innovation event in sustainable energy". Mer enn 160 bedrifter presenterte seg, og jeg fant flere veldig interessante.<br>Foto: Johan Hustad/NTNU Energi
Topp stemning på InnoEnergy sin Business Booster. De kaller seg "the leading innovation event in sustainable energy". Mer enn 160 bedrifter presenterte seg, og jeg fant flere veldig interessante.
Foto: Johan Hustad/NTNU Energi

Der fant jeg en oppstartsbedrift som hadde laget et automatisk system for å fylle på naturgass i bilen, hjemme i garasjen.
 

Slik ser Hygengroup for seg at hvert hjem kan ha sin egen fyllestasjon for naturgass. (PS. Jeg er ikke knyttet til Hygengroup på noen måte. Jeg har heller ingen egeninteresse eller fordel av å omtale dem.) Foto: Screengrab fra Hygengroup sin nettside hygengroup.com
Slik ser Hygengroup for seg at hvert hjem kan ha sin egen fyllestasjon for naturgass. (PS. Jeg er ikke knyttet til Hygengroup på noen måte. Jeg har heller ingen egeninteresse eller fordel av å omtale dem.) Foto: Screengrab fra Hygengroup sin nettside hygengroup.com

Tenk det. Akkurat som at EL-biler kan plugge i veggen hjemme, kan naturgassbiler fylle tanken hjemme. Ikke bare det - fyllingen tar etter sigende bare tre minutter. Volum på tanken bestemmer rekkevidden og gir deg antall kilometer kjørelengde. Den nye teknologien for hjemmestasjon med naturgass er også interessant hvis den holder det den lover på energiforbruk – med antydninger om 40% reduksjon i drivstoffkostnader.

Men er det interessant da?

Er ikke EL-biler den store løsningen?

Naturgassbiler kan alltid kjøre på både bensin og naturgass, der bensin er back-up. Naboland Sverige har gjort både forskning og demo i Malmø, på fullskala bruk av naturgass, ved svensk gassteknisk senter (nå Energiforsk). Så langt har dette vært langt unna konkurransedyktig.  Men nå har vi kanskje en ny teknologi som kan bidra til å redusere kostnad, energiforbruk, og øke hurtighet i fylling, som gjør at det kan bli et attraktivt alternativ til bensin og diesel. Ikke i Norge, for her er insentiver og politikk klar på at det er EL-biler som er greia. Men hva med resten av Europa?

Det fikk meg til å tenke på at naturgass er noe man har hjemme i nesten hvert et hus i Europa, i motsetning til «annerledeslandet» Norge.

Fra et markedsstudie utført av KPMG. Millioner av husstander er potensielle kunder i Hygengroup sitt scenario for naturgass-hjemmestasjoner.<br>Husholdninger i EU forbruker en firedel av energiforbruket i EU. Drøyt en tredel av husholdningenes energiforbruk kommer fra naturgass (ca 35%). (Eurostat)<br>Foto: Screengrab fra Hygengroup sin nettside hygengroup.com
Fra et markedsstudie utført av KPMG. Millioner av husstander er potensielle kunder i Hygengroup sitt scenario for naturgass-hjemmestasjoner.
Husholdninger i EU forbruker en firedel av energiforbruket i EU. Drøyt en tredel av husholdningenes energiforbruk kommer fra naturgass (ca 35%). (Eurostat)
Foto: Screengrab fra Hygengroup sin nettside hygengroup.com

Det finnes altså en gigantisk infrastruktur der nede. Med et distribusjonsnett som når alle forbrukere, mer eller mindre.
Det gjør selvsagt EL-nettet også, men det å ha naturgassen på plass betyr at det finnes en reell konkurrent til EL-biler. Eller kanskje spesielt til diesel og bensinbiler. Men er ikke dette et sidespor med tanke på 2-gradersmålet og Parisavtalen? Ikke nødvendigvis. Og kanskje er det helsefordeler her også.

Helsegevinst ved naturgass?

Introduksjon av naturgass til erstatning av bensin og diesel vil redusere klima- og miljøbelastningen betydelig. Det som er særlig viktig med tanke på helse er at særlig utslipp av partikler, små partikler – i størrelsesorden 1-10 mikron-ish, vil synke. Og det er nettopp disse som er mest skadelige for mennesker.Vi vet fra tidligere at utslippene av NOx, CO og CO2 reduseres i naturgassbiler sammenlignet med bensin og diesel. CO reduseres mest og NOx og CO2 i noe mindre grad, men det er likevel en reduksjon. Når det gjelder lokal forurensning og helse-effekter er partikkelutslipp viktig for astmatikere og folk som har, eller står i fare for å få problemer med hjerte- og karsykdommer. Naturgass i biler slipper ut betydelig mindre partikulære utslipp i form av sot og karbon, selv om de såkalte flyktige organiske komponentene i noen grad økes. De totale utslippene av partikler minker.  

Nå snakker vi altså ikke bare klimaeffekter – reduksjon av CO2-  men helseeffekter, astma, lungeproblemer og slikt. Nylig leste jeg at Folkehelseinstituttet har beregnet tall for Oslo som tilskriver 185 for tidlige dødsfall per år på grunn av luftforurensing. På verdensbasis er det snakk om 7 millioner per år.

Skitne EL-biler?

Men hva med El-biler i Europa? De er vel rene? Det kommer ikke noen partikler ut fra rumpa på EL-bilene, men de må jo lades. Strømmen i EL-nettet i Europa er ikke så ren som den norske. Selv om fornybarandelen øker hvert år er det fortsatt en firedel av elektrisitetsproduksjonen som kommer fra kull.

Det gjør at strømmen til EL-bilene kommer fra en energimix som er nokså skitten, og som står for store mengder partikkelutslipp. Hvis naturgassbiler kan redde mange liv vil det gjøre aksepten for naturgassbiler høyere hos forbrukere, og kunne ta en betydelig del av markedet. Så da er kanskje naturgass i bil en ok løsning? Det er jo en tanke.

Det som er mest tankevekkende er kanskje at én enkelt oppfinnelse kan være med på å endre et stort system. Slikt må vi ha med oss når vi skal tenke fremover og legge grønne planer for landet og verden, velge og finansiere teknologi vi vil satse på. 

Powered by Labrador CMS