Innovasjon: Lettere fra Lab til Lansering med InnoEnergy

Det er ikke bare I Norge vi er opptatt av nyskaping, grønne jobber, og hvordan vi skal få til bærekraftig økonomisk vekst. Det finnes et enormt system for dette under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon202 – og før jeg faller ned i dybden på de organisatoriske og tekniske detaljene så vil jeg si at jeg er veldig glad for at vi (NTNU) etter et drøyt års «beiling» har fått tilbud om medlemskap i det som heter InnoEnergy - som navnet avslører – det handler om innovasjon og energi – mine to favorittområder.

Å bli med i InnoEnergy åpner både dører og lommebøker for NTNUs studenter og forskere.

Amsterdam, oktober 2017. Deltar på InnoEnergys såkalte Business Booster, et årlig todagers arrangement med over 700 deltagere - start-ups, energiindustri, finans, myndighetspersoner og politikere. Nettverksaktivitet for bærekraftig business. Da gjelder det å ta selfie med CEO i InnoEnergy, Diego Pavia (til høyre). Ingvar Eriksson, InnoEnergy Scandinavia er også med (i midten). (Foto: Johan Hustad/NTNU Energi)
Amsterdam, oktober 2017. Deltar på InnoEnergys såkalte Business Booster, et årlig todagers arrangement med over 700 deltagere - start-ups, energiindustri, finans, myndighetspersoner og politikere. Nettverksaktivitet for bærekraftig business. Da gjelder det å ta selfie med CEO i InnoEnergy, Diego Pavia (til høyre). Ingvar Eriksson, InnoEnergy Scandinavia er også med (i midten). (Foto: Johan Hustad/NTNU Energi)

InnoEnergy har omfattende kontakter med Europas energibransje, og har et kontaktnett som kan bidra til å finne akkurat de riktige personene i de rette avdelingene for å akselerere nye innovasjoner.  Kontakt med ekte brukere og ekte kunder er en veldig viktig del av nye innovasjoners suksess. InnoEnergy har hjulpet mange innen markedsinngang, finansiering og kommersialisering.

Forenkling av veien fra lab til lansering

Det handler om å forenkle reisen fra lab til lansering av nye ideer og prosjekter, utvide innovasjonssirkelen i Europas energisektor, skaffe partnere med riktige ferdigheter og ressurser, finansiering og investeringer som forkorter tiden til markedet. 

InnoEnergy jobber samtidig med den teknologiske utviklingen og klargjøring for markedet. (FOTO: Grafikk fra InnoEnergy presentasjon.)
InnoEnergy jobber samtidig med den teknologiske utviklingen og klargjøring for markedet. (FOTO: Grafikk fra InnoEnergy presentasjon.)

Målet er å utvikle et innovativt produkt eller en tjeneste som kan være klar til å gå på markedet innen mindre enn fem år. Det betyr at prosjektet har lykkes med å utføre et bevis på konsept - pilot- eller typetest validering-, som tilsvarer en Technology Readiness Level eller tilsvarende fem (TRL> = 5). Prosjekt-konsortium er viktig og bør bestå av både partnere fra både forsknings- og næringslivet (InnoEnergy kan tilby en "matchmaking service" for å hjelpe til med å finne passende konsortie-medlemmer).

InnoEnergy suksessrate. Nå kan også NTNU-prosjekter dra nytte av denne organisasjonen. Grafikk: InnoEnergy presentasjon
InnoEnergy suksessrate. Nå kan også NTNU-prosjekter dra nytte av denne organisasjonen. Grafikk: InnoEnergy presentasjon

InnoEnergy har til nå mottatt mer enn 250 prosjektforslag. I prosessen med vurderinger av eksperter på de aktuelle tematiske områdene, er en rekke prosjekter invitert til internt presentasjon og til slutt er det investert i 10 prosjekter hvor 170+ millioner Euro er investert.

NTNU er faktisk allerede med i et av deres prosjekter hvor det er investert til sammen 40 millioner Euro på bølgekraft. Et prosjekt som har gått alle teknologi-trinnene og nå testes i skala 1:2 på Orknøyene.

Gjensidig nytte i tett samarbeid

Bilde etter møte i Stockholm 14. april. Endelig er alle parter enige om NTNU’s inntreden i InnoEnergy. Svenskene insisterer på bobler. Johan Hustad, Ingvar Eriksson og Kenneth johansson. Foto: InnoEnergy
Bilde etter møte i Stockholm 14. april. Endelig er alle parter enige om NTNU’s inntreden i InnoEnergy. Svenskene insisterer på bobler. Johan Hustad, Ingvar Eriksson og Kenneth johansson. Foto: InnoEnergy

NTNU er blitt tilbudt medlemskap i InnoEnergy. For oss blir dette både spennende og utviklende -  også har vi en del å tilby InnoEnergy også. Både innen entreprenørutdanning - vi har tross alt et Senter for fremragende utdanning der, innen PhD utdanning, og innen innovasjon og start-up’s med en rekke nye oppstartsselskaper (og et veldig effektivt og dyktig selskap i NTNU TTO, hvor en av de store utfordringene er tilførsel av tidligfase kapital og nettverk for å få nye bedrifter til å vokse både nasjonalt og internasjonalt og derigjennom skape nye vekstbedrifter og nye arbeidsplasser.  Vi gleder oss til å integrere InnoEnergy i våre portefølje av verktøy for å få opp innovasjonsdampen på energiområdet! Eksakt hvordan vi skal gjøre det, og hvordan det går vider med bølgekraftprosjektet, får dere høre mer om senere.

Slik henger InnoEnergy samen med EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

EIT er en integrert del av Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Horizon 2020 skal være nøkkelen til Innovasjonsunionen - et Europa 2020-flaggskipsinitiativ som har som mål å styrke Europas globale konkurranseevne. Innenfor dette programmet har EIT blitt tildelt mer enn 2,4 milliarder euro for å nå sine mål og videreutvikle sine aktiviteter mellom 2014 og 2020.  Visjonen til EIT er å bli det ledende europeiske initiativet som gir innovatører og entreprenører mulighet til å utvikle løsninger i verdensklasse for samfunnsutfordringer og som skaper vekst og nye jobber.

EIT (European Innovation and Technology) har en rekke KIC’s (Knowledge and Innovation Communities). En av disse er InnoEnergy som har en nordisk node på KTH i Stockholm. Dette initiativet startet i 2008. EIT skal bidra til Europas konkurranseevne, bærekraftig økonomisk vekst og jobbskaping ved å fremme og styrke synergier og samarbeid mellom bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsorganisasjoner. I dag samler EIT-fellesskapet mer enn 800 partnere over hele Europa, noe som gjør det til et av de mest vellykkede prosjekter innen offentlig-privat partnerskap i EU.

InnoEnergy jobber samtidig med den teknologiske utviklingen og klargjøring for markedet. Den store fordelen ved å delta er det store nettverket Innoenergy representerer kan gi innpass til mange nye kontakter og forskningsgrupper som vil være viktige i fremtidige prosjekter innen EU’s nåværende og fremtidige forskningsprogrammer.  Selvsagt vil dette medlemskapet gi store muligheter både innen innovativ og entreprenørskapsutdanning samt gi tilgang på tidligfase kapital, kompetanse og nettverk til nye oppstartsbedrifter fra Universiteter i hele Europa.

Powered by Labrador CMS