Se på saken på nytt! Gjør Kystruten miljøvennlig!

Erna Solberg omfavner endring av finansiell innretning av oljefondets strategiske investeringer i møte med Macron, men lar likevel samferdselsministeren fortsatt satse på konvensjonell fossil teknologi fremover mot 2030.

Det skjer innen maritim transport der hvor Norge har de største mulighetene til å knytte teknologiutvikling til fremtidig næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Samtidig er det der et stort potensiale for å redusere utslipp av klimagasser både nasjonalt og internasjonalt. Vi snakker om Kystruten og utvikling av fremtidig miljøvennlig fremdriftsmaskineri hvor Norge har en unik mulighet til å ta en internasjonal posisjon ved å utvikle nye miljøvennlige løsninger. Slik vi er i ferd med å gjøre innenfor fergetransport hvor veidirektoratet har tatt viktige og riktige fremtidsrettede beslutninger med krav til miljøvennlig maritim transport og med stort potensiale for nye næringer internasjonalt.

Det skrytes i Nasjonal Transportplan (s.224): "Som følge av miljøkrav i en statlig utviklingskontrakt ble verdens første helelektriske ferje satt i drift i 2015, og sambandet E39 Anda – Lote vil fra 2018 bli trafikkert av to ferjer som skal gå nesten utelukkende på elektrisitet. Sambandene E39 Festøya – Solavågen og Volda – Folkestad er nylig lyst ut med krav om tre nullutslippsferjer og én lav- eller nullutslippsferje". 

Hvorfor gjentar man ikke suksessen når Kystruten (som i dag trafikkeres av Hurtigruten) skal fornyes?

Det er en helt spesiell opplevelse å sitte inne på Hurtigruta og kjenne på nærheten til den rene naturen langs norskekysten. Foto: Hege Tunstad
Det er en helt spesiell opplevelse å sitte inne på Hurtigruta og kjenne på nærheten til den rene naturen langs norskekysten. Foto: Hege Tunstad

Å bygge opp en infrastruktur og en teknologi for kystflåten innen langtransport à la Hurtigruten vil være neste steg, men der svikter Regjeringen.  Hvorfor skal ikke miljø skal spille en like sterk rolle der hvor norsk kunnskap både innen forskning, utdanning og industrielt er i verdenstoppen og bare venter på å få til demonstrasjonsprosjekter og industriell implementering.

Stortinget skal beslutte dette gjennom budsjettprosessen nå de nærmeste dagene og må sørge for en beslutning som utnytter denne situasjonen til å skape nye industrielle muligheter for en næring som kan bli ett av Norges nye og største satsningsområder innen klimavennlig teknologi. Og som har et enormt internasjonalt forretningsmessig potensiale.

NTNU Er med i Fornybarklyngen som har sendt dette brevet til Samferdselsdepartementet, Energi- og miljøkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Det er ikke for sent å snu, og legge inn skjerpede miljøkrav i anbudet. Industrien og teknologien er klare for å lage rene skip til norskekysten!

Brev fra Fornybarklyngen til politikere i forbindelse med anbud på Kystruta Bergen-Kirkenes (Hurtigruten) NTNU/Fornybarklyngen
Brev fra Fornybarklyngen til politikere i forbindelse med anbud på Kystruta Bergen-Kirkenes (Hurtigruten) NTNU/Fornybarklyngen

 

Powered by Labrador CMS