Å få barn når man er 40

Lina Herstad, gynekolog og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Hun forsker på konsekvens av mors alder på svangerskap og fødsel.

Aftenposten.no kan i dag melde om en dobling i antall fødsler etter fylte 40 i Norge.

Barn etter førti;
Bedre sent enn aldri, om du vil og kan.
Men enda bedre;
Å få sine barn før 35.


Vi lever lenger.

Mange er friskere og mer helsebevisste enn før.
Vi trener på spenst og spiser grønt.
Utdannelse er tilgjengelig for de fleste, og vi har lav arbeidsledighet.
Det er et økende antall kvinner som venter med å få barn til sent i livet.

For dem som er heldige og blir mor sent i livet, så går det som oftest bra.

Men likevel:

Det viser seg at selv friske eldre gravide kvinner får mange flere komplikasjoner i svangerskapet og under fødselen sammenliknet med yngre kvinner:
Fødselen går ofte tregere, og det er oftere dårlig forsterlyd under fødselen.
En pågående studie viser at det er tre ganger så hyppig akutt keisersnittforløsning, og to ganger så hyppig forløsning med tang eller vakuum blant friske mødre på 40 år og eldre, sammenliknet med dem mellom 20 og 24 år.

Powered by Labrador CMS