Fjerning av eggstokker gir økt dødelighet

Av Trond Melbye Michelsen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Han forsker blant annet på arvelig eggstokkreft, effekter av ooforektomi (fjerning av eggstokker) og morkakefunksjon hos friske og syke mødre.

Kvinner som har gjennomgått kirurgisk fjerning av begge eggstokker, har økt dødelighet. Dette inngrepet bør gjøres med god klinisk grunn, og ikke som et forebyggende inngrep hos kvinner med normal risiko for eggstokkreft.

Trond Melbye Michelsen. (Foto: Privat)
Trond Melbye Michelsen. (Foto: Privat)

Fjerning av eggstokkene, såkalt bilateral ooforektomi, er et relativt vanlig kirurgisk inngrep, og gjøres i dag med kikkhullskirurgi. I andre land, som for eksempel USA, gjøres inngrepet hyppigere enn i Norge, og der er det vanligere å fjerne eggstokkene samtidig med at man fjerner livmoren. 300.000 amerikanske kvinner gjennomgår dette inngrepet hvert år.

Vanlig forebyggende inngrep
Det har vært en rådende oppfatning at det ved fjerning av livmoren (hysterektomi), er lurt å gjøre bilateral ooforektomi samtidig for å unngå eggstokkreft. I USA får om lag halvparten av kvinnene som gjennomgår hysterektomi utført samtidig bilateral ooforektomi. De senere årene har flere studier vist at bilateral ooforektomi er assosiert med økt dødelighet, spesielt hvis inngrepet utføres før 45 års alder og hvis kvinnene ikke bruker østrogentilskudd. I Norge er ikke praksis med samtidig bilateral ooforektomi like utbredt som i USA.

I en stor amerikansk studie publisert i et ledende tidsskrift for obstetrikk og gynekologi har man fulgt 30 000 kvinner med og uten bilateral ooforektomi i 28 år. I løpet av oppfølgingen døde 17 prosent av kvinnene uten eggstokker og 13 prosent av kvinnene med eggstokker. Bilateral ooforektomi var assosiert med lavere dødelighet av eggstokkreft, og hos unge kvinner også med lavere dødelighet av brystkreft. Allikevel hadde kvinnene uten eggstokker høyere total dødelighet. Det innebærer at selv om man unngår noen dødsfall knyttet til eggstokkreft og brystkreft, øker antallet dødsfall av andre årsaker så mye at den totale dødeligheten øker.

Forfatterne konkluderer med at bilateral ooforektomi er assosiert med økt dødelighet hos kvinner under 50 år som ikke bruker østrogener. De konstaterer også at bilateral ooforektomi ikke er assosiert med økt overlevelse uansett alder ved inngrepet.

Bør ikke være et forebyggende inngrep
De nye tallene støtter tidligere studier og viser at hos kvinner som ikke har genetisk økt risiko for eggstokkreft, som ved BRCA-mutasjoner eller Lynch syndrom, bør man ikke gjøre bilateral ooforektomi uten god klinisk grunn. Hos kvinner med BRCA-mutasjoner derimot, er forebyggende fjerning av eggstokker og eggledere, såkalt risiko-reduserende salpingo-ooforektomi, fortsatt det mest effektive forebyggende tiltaket for å unngå eggstokkreft. Hos disse kvinnene med genfeil og økt risiko for eggstokkreft, bør man altså gjøre inngrepet likevel.

Referanse:
Parker WH, Feskanich D, Border MS, Chang E, Shoupe D, Manson JE. Long-Term Mortality Associated With Oophorectomy Compared With Ovarian Conservation in the Nurses’ Health Study. Obstet Gynecol 2013;121(4):709-16.

Powered by Labrador CMS