Hvorfor er du som pasient viktig for undervisning og forskning?

Av: Marie C. Paasche Roland, fødselslege ved Oslo universitetssykehus og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. (Illustrasjonsfoto forsiden: Colourbox)

Marie C. Paasche Roland (Foto: Privat)
Marie C. Paasche Roland (Foto: Privat)

Har du noen gang opplevd at en lege har spurt deg om en student kan være med på undersøkelsen? Eller har du blitt spurt om å være med på et medisinsk forskningsprosjekt? Vi som jobber med utdanning av nye leger og medisinsk forskning er helt avhengig av pasienter som har lyst til å bidra.

Heldigvis er det mange som svarer ja når de blir spurt.

I femte året av medisinerstudiet lærer legestudenter blant annet om faget kvinnesykdommer og fødselshjelp. De lærer om de vanligste gynekologiske problemstillingene, normalt svangerskap og fødsel, og komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med svangerskap og fødsel. I løpet av et semester lærer de om de viktigste temaene gjennom forelesninger, seminarer og kurs.

Studentene starter med å øve på dukker

Men medisinerstudentene er også helt avhengige av å lære seg det praktiske. De må lære hvordan man stiller spørsmål for å få frem relevante opplysninger om sykehistorien, gjøre en god klinisk undersøkelse, velge relevante tilleggsundersøkelser der det er nødvendig og ta stilling til behov for videre kontroller og eventuelt henvisning til spesialist.

Vi som underviser demonstrerer først de praktiske ferdighetene på dukker, som studentene øver på. Deretter møter de levende pasienter som har samtykket til å være med på undervisningen. Dette gir legestudentene erfaring med å snakke med og undersøke pasienter.

Velvillige pasienter

I løpet av semesteret har studentene praktisk undervisning på sengeposter og poliklinikker. På fødeavdelingen foregår undervisningen i smågrupper med fire studenter og en lektor. Hovedfokus for undervisningen er å gi studentene øvelse i ferdigheter som kommunikasjon og undersøkelsesteknikk. Denne undervisningsformen er avhengig av pasienter som er villige til å stille opp og la seg intervjue og undersøke.

Pasienter som er innlagt på fødeavdelingen eller observasjonsposten for gravide er som regel positive og stiller velvillig opp for at studentene skal få verdifull erfaring. All undervisning i dette semesteret undervises på engelsk grunnet et stort antall utvekslingsstudenter fra hele verden som ikke snakker norsk. De fleste pasienter er også villige til å snakke på engelsk så også utvekslingsstudentene får godt utbytte av undervisningen.

Et ønske om å bidra

Men hva er egentlig motivasjonen til pasientene for å stille opp for undervisning og forskning? Jeg spurte en av pasientene som både har bidratt i undervisningen og samtykket til å delta i et forskningsprosjekt. Dette var svaret hennes:

«Jeg stilte opp i undervisning av studenter fordi jeg gjerne vil bidra til at de får en god utdannelse, og gi dem noen utfordringer. Det var en hyggelig og positiv opplevelse for meg å være med på undervisningen. Jeg er generelt er interessert i forskning og liker å følge med på ny forskning innenfor flere områder. Jeg ønsker å bidra selv til å gi flere svar på uløste medisinske spørsmål.»

Avhengige av frivillige i forskningen

Kliniske studier er studier som involverer pasienter. Fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har i mange år drevet forskjellige studier som involverer pasienter. Slike studier bidrar med kunnskap som utfyller den kunnskapen som kan skaffes på andre måter, for eksempel fra de nasjonale helseregistrene eller ved å gå gjennom pasientjournaler.

Et eksempel er Placentastudien som rekrutterer pasienter med svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Svangerskapsforgiftning rammer 3–5 prosent av alle gravide og er en potensielt alvorlig tilstand for både mor og foster. Forskning har vist at morkakens funksjon spiller en rolle for utvikling av denne tilstanden, og Placentaprosjektet søker blant annet å finne svar på hvilke stoffer som skilles ut fra morkaken ved svangerskapsforgiftning. Denne studien er et eksempel på ny og viktig kunnskap som kun kan skaffes gjennom at pasienter er villige til å delta. 

Vi som er opptatt av undervisning og forskning på sykehuset er svært takknemlige for pasientenes bidrag til at morgendagens leger har gode kunnskaper og ferdigheter når de går ut i praksis og at forskningen innenfor svangerskap og fødsel går fremover. Så til alle dere som svarer ja: Tusen takk!

Powered by Labrador CMS