Morkaken lager svangerskaps-forgiftning

Basert på blodprøver tatt ved keisersnitt  har vi ved Fødeavdelingen på Rikshospitalet nylig funnet ut at et stoff som er sentralt i utvikling av svangerskapsforgiftning stammer fra morkaken.

Av Trond Melbye Michelsen, overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

(Foto på forsiden: Colourbox)

Trond Melbye Michelsen forsker på morkakefunksjon hos friske og syke mødre. (Foto: Privat)

Svangerskapsforgiftning rammer 3000 kvinner hvert år i Norge, og er den viktigste årsaken til sykdom hos mor og barn i forbindelse med svangerskapet.

Som fødselsleger følger vi opp mange kvinner med denne tilstanden. Noen kvinner merker ikke sykdommen i det hele tatt, mens noen få blir svært syke og trenger rask intensivbehandling.

Den eneste måten å kurere sykdommen på er forløsning – barnet må bli født og ikke minst må morkaken ut. Etter at morkaken er ute blir mor bedre.

Kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning, og barnet deres, har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. I tillegg er svangerskapsforgiftning en viktig årsak til for tidlig fødsel.

Derfor ønsker vi å forske på sykdomsmekanismene ved svangerskapsforgiftning.

Blodåreskader og økt blodtrykk

Ved svangerskapsforgiftning er det ubalanse mellom stoffer som påvirker mors blodårer. Et stoff som hjelper til å vedlikeholde funksjonen til mors blodårer (PIGF) blir redusert, mens et annet stoff som kan føre til blodåreskader og økt blodtrykk (sFlt-1) øker.  

Men selv etter intens og omfattende forskning i over førti år, har man fremdeles ikke klart å finne ut akkurat hvorfor dette skjer.

Tar prøver under keisersnitt

Ved Rikshospitalet har vi nå etablert en ny prøvetakingsmetode som hjelper oss å forstå mer av morkakens funksjon under svangerskapet. Vi tar blodprøver fra livmoren inne i bukhulen under keisersnitt.

Med denne metoden får vi informasjon om innholdet i blodårene som fører blod til og fra livmoren og morkaken.

Morkakens rolle

Når vi sammenligner prøver fra friske gravide med prøver fra kvinner med svangerskapsforgiftning så ser vi at ved svangerskapsforgiftning er det morkaken selv som skiller ut økte mengder av sFlt-1, dette stoffet som øker blodtrykket og skader blodårene.

Vi finner imidlertid ikke redusert utskillelse av stoffet som holder blodårene vedlike, PIGF. De lave nivåene av det gode stoffet PlGF ved svangerskapsforgiftning kan skyldes at sFlt-1 binder PlGF og dermed reduserer den positive virkningen PlGF har på mors blodårer.

På denne måten vil det skadelige stoffet sFlt-1 påvirke kroppen mer enn det beskyttende stoffet PlGF, og dette er antageligvis sentrale årsaker til at mor blir syk.

Funnene våre gir oss en bedre forståelse av morkakens rolle i svangerskapsforgiftning. Resultatene fra forskningen ble publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology i desember 2016. Vi ser at metoden vår fungerer og vil utvikle den videre for å studere samspillet mellom mor, morkake og foster både i normale og unormale svangerskap.

 

Referanse:

Holme AM, Roland MCP, Henriksen T, Michelsen TM. In vivo uteroplacental release of placental growth factor and soluble Fms-like tyrosine kinase-1 in normal and preeclamptic pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2016;215:782.e1-9.

Powered by Labrador CMS