Ta svangerskapsforgiftning alvorlig

Eldrid Langesæter, ansvarlig overlege for anestesi og intensivbehandling av gravide på OUS-Rikshospitalet. Hun kombinerer klinikk med postdoc-stilling ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Kvinnehelse. Her forsker hun på sirkulasjonsforandringer hos friske, pasienter med svangerskapsforgiftning og hjertesyke gravide.

Eldrid Langesæter (Foto: Privat)
Eldrid Langesæter (Foto: Privat)

60 000 kvinner dør hvert år av svangerskapsforgiftning på verdensbasis. De fleste av disse dødsfallene skjer i utviklingsland. Men også i den vestlige verden, inkludert Norge, dør kvinner av svangerskapsforgiftning i dag.

Det skjer heldigvis sjelden, men data fra Storbritannia og Nederland, og foreløpige upubliserte data fra Norge, viser at de fleste dødsfallene kan unngås. Den vanligste årsaken til komplikasjoner eller dødsfall er for dårlig behandling av høyt blodtrykk. Tendensen til ikke å gi god nok behandling har vært økende de siste årene, og det er bekymringsfullt.

Svangerskapsforgiftning er kort forklart forhøyet blodtrykk og utskilling av eggehvitestoff i urinen etter uke 20 i graviditeten. Alvorlig svangerskapsforgiftning innebærer veldig høyt blodtrykk sammen med symptomer som hodepine, synsforstyrrelser, magesmerter og/eller tung pust.

Kvinner med alvorlig svangerskapsforgiftning kan få alvorlige komplikasjoner som kramper/hjerneblødning, leverskade, vann på lungene og nyresvikt.

Som anestesilege ser jeg disse kvinnene når de skal føde eller ta keisersnitt. På vår avdeling har vi siden 2005 blitt mye mer aggressive med å behandle blodtrykket hos disse pasientene både før og etter de har født. Og langt flere pasienter får i tillegg behandling med magnesiumsulfat for å forebygge komplikasjoner.

Man må behandle rundt 70 kvinner med magnesiumsulfat for å unngå alvorlige komplikasjoner hos én. Magnesiumsulfatbehandling krever ekstra overvåking i ett døgn, og dermed mer ressurser. Per i dag har ikke fødeavdelinger ressursene, og disse pasientene må derfor ’konkurrere’ om plass på fulle intensivavdelinger.

Dødsfallene kan forhindres. De fleste alvorlige komplikasjoner og dødsfall på grunn av svangerskapsforgiftning kan forebygges med god blodtrykksbehandling, og magnesiumsulfat der det er hensiktsmessig.

Det er vanskelig å vurdere kvaliteten på behandlingen ved ulike fødeavdelinger. Grunnen til det er at alvorlige komplikasjoner er relativt sjeldent, og det som regel går bra selv om kvinnene ikke får god nok behandling.

Behandlende leger og jordmødre må ta denne pasientgruppen alvorlig og følge
behandlingsanbefalinger for svangerskapsforgiftning.

 

Referanser

CMACE, Saving Mothers’ Lives 2005–2008

Zwart JJ et al. BJOG 2008; 115: 842-50

Revidert nasjonal veileder i fødselshjelp, 2013

Powered by Labrador CMS