Kan norske elever bli bedre ved å bruke iPad?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Digitale læringsmidler er oppe til diskusjon og norske elevers mattekunnskaper synes å bli dårligere og dårligere. Hva som er løsningen på dette vet jeg ikke, men jeg kom over en interessant artikkel i Harvard Gazette om bruk av iPad i undervisning. En ny studie gjort av forskere ved  Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics viste at elever som bruker iPad til å lære om solsystemet lærer mer effektivt enn elever som blir undervist med tradisjonelle klasseromsmetoder.

Deltakerne i studiet var elever ved Bedford High School i Bedford, Massachusetts. Denne skolen er en av flere skoler i USA som har utstyrt alle elevene sine med iPad. Rektor ved skolen, Henry Turner, sier til Harvard Gazette at de har sett en forbedring i læringen særlig i matte og naturvitenskapene.

Studien ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics så på elevers oppfattelse av skala i universet. De fokuserte spesielt på spørsmål som var preget av misoppfatning og som var vanskelige å korrigere ved hjelp av tradisjonelle læringsmetoder. Elevene fikk bruke virtuelle 3D simuleringer av solsystemet (Solar Walk App av Vito Technology, Alexandria, VA) på iPad med såkalt “pinch-to-zoom” funksjon (klype-til-zoom) og resultatene ble målt ved flervalgsspørsmål.

For å få en ide om hvordan App'en fungere kan du gå inn på Daily App Show og se en demonstrasjon.

Eksempel: Elevene ble stilt 16 spørsmål etter å ha brukt App'en for å se om de hadde fått en bedre forståelse. Her er et utvalg av spørsmålene som ble stilt: 1) Hvilken er den mest nøyaktige modellen av månen i relativ størrelse og avstand fra jorda? (Foto: (figurene er tatt fra artikkelen hvor studien er publisert))

Resultatene ble sammenlignet med en tidligere studie av tradisjonelle klasseromsmetoder. Mens tradisjonelle metoder ikke ga noen gevinster ga bruk av iPad en signifikant fordel i forståelsen av begrepene til tross for at det ble gitt veldig få instruksjoner på forhånd. Forskerne mener at den implisitte læringen ved bruk av iPad er veldig rask, selv med bare 20 minutter så man resultater. Årsaken kan være at liknende type romlig læring er en del av hverdagen vår når vi orienterer oss i ulike sammenhenger og at læring ved hjelp av iPad vekker de samme egenskapene i oss. Ultra-rask kognisjon synes å hjelpe oss i å ha en stabil oppfattelse av verden mens blikket vårt flytter seg.

Et bemerkelsesverdig unntak var spørsmålet om hvorfor det er varmere om sommeren enn om vinteren. Der så man ingen forbedring i resultatet etter bruk av Solar Walk App. Ingen av elevne ga riktig svar som er at sola står høyere på himmelen. Forskerne tror det henger sammen med tekstillustrasjoner og fysiske modeller som overdriver størrelsen på planetene i forhold til størrelsen på banen rundt sola. Elevene får et feil inntrykk av at forskjellen i avstanden jorda til sola for de to polene er mye større enn den er, noe som gjenspeiles i at mange elever gir svaret nordpolen er nærmer sola. I dette tilfelle var det altså ikke nok å bruke iPad App'en til å rette opp misoppfatningen.

Selv om det er behov for mer omfattende studier på dette feltet viser denne studien at bruk av virtuelle 3D simuleringer på nettbrett kan ha en stor innvirkning på elevers oppfattelse av avstander og skala i solsystemet. De fleste misforståelser som skyldes feil representasjon av disse begrepene i tradisjonelle undervisningsmetoder ble rettet opp. Man vet at elever også sliter med begreper knyttet til skala og oppfatning av rom i fag som kjemi, biologi, fysikk og geologi, og forskerne foreslår at iPad-simuleringer kan være nyttige også i disse fagene.

Referanser

Harvard Gazette. December 2013. http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/12/can-ipads-help-students-learn-science-yes/

Schneps, M.H et al. Conceptualizing astronomical scale: Virtual simulations on handheld tablet computers reverse misconceptions. Computers & Education.Volume 70, January 2014, Pages 269–280

Powered by Labrador CMS