Er det avisenes feil at du er redd for å sykle?

Denne London-syklisten er ikke redd, selv om han sykler på venstre side av veien. (Foto: Colourbox)
Denne London-syklisten er ikke redd, selv om han sykler på venstre side av veien. (Foto: Colourbox)

Det hjelper lite å fortelle en person med flyskrekk at det er mye annet som er farligere enn å fly. Og det hjelper kanskje heller ikke å si at det ikke er farligere å sykle enn før hvis avisenes omtale av sykkelulykker skremmer folk fra å sykle.

Akkurat som i Norge har antall sykkeldødsfall holdt seg ganske stabilt i London de siste drøye 20 årene. Men medieomtalen av dødsfallene har gått rett til værs. Forskere spekulerer i om dette kan hindre at flere begynner å bruke sykkel fordi de tror at det er farligere enn det faktisk er.

Forskerne bak studien, som nylig ble publisert i Accident Analysis and Prevention, har sammenlignet dødsfall blant syklister og motorsyklister i perioden 1992–2012 med omtalen ulykkene har fått i avisen The Evening Standard.

I løpet av denne perioden ble sykkelens andel av det totale trafikkbildet doblet. Det faktiske antall dødsfall holdt seg stabilt på rundt 15 i året. Slik sett har risikoen for å dø på sykkel gått ned hvis vi sammenligner med antall sykkelkilometer.

Tidlig på 1990-tallet ble bare 6 prosent av dødsfallene omtalt i The Evening Standard. 20 år senere dekket avisen 78 prosent av dem på et eller annet vis, og antall artikler per omtalte dødsfall gikk også opp. Den største økningen kom rundt 2004 – omtrent samtidig med at en sykkelboom rullet gjennom London.

Ikke for motorsykler

Den samme utviklingen fant ikke sted for avisens dekning av motorsykkelulykker. Den var stabil, akkurat som antallet ulykker, og forskerne avviser derfor at den økte omtalen av sykkeldødsfall henger sammen med et eventuelt skifte i hvordan avisen skriver om trafikkuhell.

– Det virker mer sannsynlig at endringen i dekningen av sykkeldødsfall er direkte relatert til at sykling ble mer «nyhetsverdig» da sykling ble mer vanlig og det ble et mål for myndighetene å få flere til å sykle, skriver de i studien.

Forskerne er bekymret for at flere avisskriverier skal gjøre folk redde for å sykle. Selv om antall dødsfall altså ikke har gått opp.

– Dette kan gi publikum inntrykk av at det har blitt farligere å sykle og dermed dempe en ytterligere økning i hvor mange som sykler, skriver de.

Og da hjelper det ikke nødvendigvis med offentlige kampanjer for å få flere til å sykle.

– Det er vanskelig å få flere til å sykle så lenge det oppleves som utrygt og risikofylt, har den svenske forskeren Dag Balkmar uttalt i en tidligere artikkel på forskning.no.

– For storbysyklister kan sykkelturen til jobb være en av de mest utsatte posisjonene de opplever i løpet av en vanlig dag, sier han.

Legg merke til «opplever». Noen har lettere for å bli redde enn andre, og noen vil sikkert bli skremt av avisoppslag. 

Jeg har ikke hatt mulighet til å sjekke oppslag i norske aviser (kanskje noen forskere kan bli inspirert), men det skulle ikke forundre meg om vi kan se en lignende utvikling i omtalen av ulykker som involverer syklister i Norge som den forskerne så i London.

Daglig eksponeringsterapi

Men vi kan jo ikke nekte avisene å skrive om ulykker som involverer syklister. Det vi kan gjøre, er å legge best mulig til rette for at flest mulig kan sykle uten frykt og oppfordre alle, både syklister og bilister, til å følge trafikkreglene og til å ta hensyn til hverandre. Uff, der var vi over i holdningskampanjene igjen.

Og vi kan gjenta og gjenta: I Norge ligger dødstallene for syklister stabilt rundt 10–12 i året. Det totale antallet ulykker er ifølge Statistisk sentralbyrå lavere nå enn for ti år siden.

Selv driver jeg daglig selvpålagt eksponeringsterapi. Jeg kaster meg ut i trafikken og oppfører meg som om jeg var en bil.

Og som alt jeg gjør, er det forskningsbasert. NTNU-professor Aksel Tjora har tidligere sagt til forskning.no at det er mest effektivt å sykle i bilveien.

– Når sykling blir brukt som transportmiddel, for eksempel til og fra jobb, er effektivitet viktig. Og da mener jeg at man skal sykle som om man var bilist, sier han.

– Dersom alle syklister gjør dette, vil bilistene bli vant til syklistene og dermed bli bedre til å ta hensyn. På en måte skapes en kollektiv trygghet ved at mange sykler konsekvent, altså forutsigbart, som bilister, sier Tjora.

Hvis vi tør, da.

Referanse:

Alex Macmillan mfl: Trends in local newspaper reporting of London cyclist fatalities 1992-2012: the role of the media in shaping the systems dynamics of cycling. Accident Analysis & Prevention, januar 2016, doi: 10.1016/j.aap.2015.10.016.


Få varsel om nye blogginnlegg og annet fra sykkelforskningens verden: Følg Middeladrende mann i lycra på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS