Helsegevinst fra sykling mer enn veier opp for dårlig storbyluft

I 99 prosent av verdens storbyer er det trygt å sykle opptil to timer hver dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
I 99 prosent av verdens storbyer er det trygt å sykle opptil to timer hver dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sykling har positiv effekt på folkehelsa. Luftforurensning har negativ effekt. Da er det kanskje like greit å sitte inne da?

Nei, konkluderer forskere. Selv i noen av verdens mest forurensede byer vil syklingen overskygge helsefarene i lufta du puster.

– Til og med i Delhi, en av verdens mest forurensede byer, må du sykle i over fem timer i uka før risikoen ved forurensningen oppveier helsefordelene, sier forsker Marko Tainio i en pressemelding fra Universitetet i Cambridge.

Han og kollegaene har brukt datamaskiner til å simulere fordeler og ulemper som kan være forbundet med å sykle eller gå ved ulik intensitet, varierende lengde og ulike nivåer av luftforurensning.

Farlig jobb?

En halvtime til og fra jobben i Delhi fem dager i uka burde altså bidra positivt. Da er du nok ganske trygg i Oslo, Bergen og Trondheim også. De som har sykkelen som arbeidsplass (ikke proffsyklister) kan være i faresonen. Men bare kan.

– For eksempel sykkelbud kan bli eksponert for så høye nivåer av luftforurensning at de overstiger helsefordelene ved fysisk aktivitet, sier Tainio.

Men du skal sykkeljobbe i verdens mest forurensede byer for at dette skal bli et problem.

– I 99 prosent av verdens storbyer er det trygt å sykle opptil to timer hver dag, sier forsker Audrey de Nazelle til The Guardian.

I en storby med gjennomsnittlig høy luftforurensning kan du sykle i 7 timer og gå i 16 timer før helsa blir dårligere.

For oss som liker langturer, kan det høres litt bekymringsfullt ut. Men husk: Uansett hvor stor norsk by vi bor, skal vi ikke sykle mange minuttene før vi er ute på landet. Der lufta er ren og rensende og selv nygjødslede jorder kjennes helsefremmende.

Mindre gevinst for syklister

Datasimuleringene er basert på tall på befolkningsnivå og fanger ikke opp forskjeller på bydeler, perioder med intens forurensning eller den enkeltes sykdomshistorie.

Forskerne regner med at det vil være forskjeller avhengig av hvor aktive folk er i ikke-transportrelaterte settinger, for å si det litt vanskelig. Altså det klassiske skillet mellom syklister og de som bruker sykkel som framkomstmiddel.

For folk som trener mye på sykkel, vil helseeffekten av å sykle til jobben være mye mindre enn for de som kun bruker sykkel til og fra jobb eller andre ærender.

Det betyr ikke at det er farligere å være ordentlig syklist. Vi er bare i så god form allerede at det ikke gir så mye ekstra å sykle til jobb.

Referanse:

Marko Tainio mfl: Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking? Preventive Medicine, mai 2016, doi: 10.1016/j.ypmed.2016.02.002.


Få varsel om nye blogginnlegg og annet fra sykkelforskningens verden: FølgMiddeladrende mann i lycra på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS