Østrogentilskudd bedre enn påbud om hjelm?

Dette trenger vi mer av. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Dette trenger vi mer av. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Kvinnelige syklister havner mye sjeldnere på sykehus på grunn av uhell knyttet til bruk av sykkel. I hvert fall i Canada. Og ganske sikkert mange andre steder også.

Dette funnet fra en fersk canadisk studie overrasker nok ikke de som følger med på dette feltet, men vi tar noen tall likevel.

  • I perioden 2006–2011 var det i snitt 3690 sykehusinnleggelser årlig for skader forbundet med sykling. 76 prosent var menn.
  • Blant 12–18-åringer var andelen menn hele 89 prosent. (Barn under 12 år var ikke del av tallmaterialet.
  • Kjønn var den eneste av de undersøkte variablene som var sterkt nok koblet til totalt antall innleggelser på sykehus til at forskerne tør si at det er en sammenheng.

Kvinnelige sykkelpreferanser?

– Resultatene tyder på at beslutningstagere som er interessert i å redusere tallet på sykkelskader, vil gjøre klokt i å fokusere på faktorer knyttet til sykkelens andel av den totale trafikken og til kvinnelige sykkelpreferanser, skriver forskerne i studien som er publisert i BMJ Open.

Hva som ligger i det siste leddet, kvinnelige sykkelpreferanser, er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror ikke det er noe for meg. Jessica Dennis fra Universitetet i Toronto, en av forskerne bak studien, utdyper:

– Vi vet at kvinner har en tendens til å sykle litt saktere, vi vet at kvinner velger tryggere sykkelruter, velger de rutene som har et tydelig merket sykkelfelt, eller en rute som er atskilt fra annen trafikk, sier Dennis til CBC.

Ikke noe for meg altså. Derfor konsentrerer jeg meg heller om hvor mange som sykler sammenlignet med alle transportetapper en befolkning gjennomfører.

For når forskerne bare tok for seg trafikkrelaterte skadeårsaker, var det også en annen variabel som sto fram. Her er altså utelatt den natta på sykehuset fordi du snubla i trappa da du skulle bære den verdifulle godsykkelen ned i kjelleren. Det samme gjelder turen over styret på grunn av den stubben som plutselig dukka opp på stien foran deg to timer inn i skogen.

Safety in numbers?

Sykkelsykehusinnleggelsene som kom etter «hendelser» på offentlig vei, altså de trafikkrelaterte, utgjorde ganske nøyaktig halvparten av totalen. (Det reduserte antallet gjorde at forskerne droppet kjønn som variabel, så den åpenbare konklusjonen ut fra avsnittene over kommer ikke her.) Blant disse trafikkrelaterte sykehusoppholdene fant de en annen sammenheng: Antall skader etter sykling i trafikken går nemlig ned når sykkelturene utgjør en større andel av den totale trafikken.

– For hver prosent i andelen pendlere som er syklister, ble risikoen for skader redusert med en tredjedel, sier Dennis i CBC-intervjuet.

Det er dette som noen ganger omtales som Safety in numbers, at vi er tryggere når vi er mange som sykler. (Og som vi tidligere har vært inne på i dette innlegget: Er syklister tryggere i flokk?) Men hvilken vei årsakssammenhengen går, er uvisst. Blir bilistene mer forsiktige når det er mange syklister? Eller blir det flere syklister når det er tryggere å sykle. Derom strides de lærde, nøyer jeg meg med å si.

Hjelm eller ikke hjelm?

Sammenhengen er i hvert fall der i den canadiske undersøkelsen. Landet har en blanding av nasjonale og provinsielle lover og regler som har med sykling å gjøre. For eksempel er fartsgrensene de samme over hele landet. Påbud om hjelm er derimot opp til de 13 provinsene og territoriene. Det er også forskjeller i infrastruktur og i hvor populært det er å sykle. Derfor åpner det for interessante sammenligninger.

Og resultatene viser at:

  • Både alder og hjelm er uten betydning for antall ulykker. (Ja, jeg vet at det er andre ting enn antall ulykker som er hovedargumentet for hjelmpåbud.)
  • Kjønn har mye å si for det totale antall ulykker. Og kanskje en del for trafikkrelaterte ulykker, tipper jeg, selv om noe av kjønnsforskjellen forsvinner når testosteronfulle terrengsyklister blir luka bort.
  • Det blir færre trafikkrelaterte sykkelulykker jo større andel reiser som utføres på sykkel.

Jeg lar forskerne avslutte med denne konklusjonen fra den vitenskapelige artikkelen:

– Sykkel-infrastruktur som er adskilt fra trafikken eller lagt langs roligere gater er en lovende tilpasning for begge parter og er forbundet lavere relativ skaderisiko.

Referanse:

Teschke, Koehoorn, Shen og Dennis: Bicycling injury hospitalisation rates in Canadian jurisdictions: analyses examining associations with helmet legislation and mode share. BMJ Open, november 2015, doi:10.1136/bmjopen-2015-008052.


Få varsel om nye blogginnlegg og annet fra sykkelforskningens verden:Følg Middeladrende mann i lycra på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS