Dismutenibtes - who?

Prestens datter

Dismutenibtes tilhørte en prestefamilie, der både faren Hotepamon og bestefaren Patjenef var dørvoktere av Amon-tempelets skattkammer, en stilling som gikk i arv. Moren het Nehemesbastet. Selv var Dismutenibtes husfrue. Hun var gift med Padiamonet, sammen hadde de i hvert fall et barn, sønnen Osirmose.  

Både Padiamonet og Osirmose var voktere av Ra-tempelet, og barberere ved Ra og Amon-tempelet, så det er tydelig at Dismutenibtes giftet seg innen sin stand. Kanskje hun og Padiamonet lekte sammen i tempelområdene som barn?

Svigerfaren hennes het også Osirmose, hans far igjen Padiamonet. Slik ser vi at et navn ble brukt i annenhver generasjon, noe som var vanlig i Egypt på denne tiden. (Dette har jeg sett på Sicilia, når jeg har vært der på utgravning. Den førstefødte sønnen oppkalles etter farfar, så de to navnene går igjen i generasjoner).

British Museum hadde i 2014-2015 en spektakulær utstilling kalt "Ancient lives, new discoveries". Mannen til Dismutenibtes, Padiamonet, er en av åtte mumier som ble CT-scannet i den forbindelse. Hvis du følger lenken kan du blant annet lære hva han gjorde på jobben!

Padiamonets cartonnage, eller mumiehylster. (Foto: British Museum)

En spredt familie

Dismutenibtes er i Oslo. Hennes mann i British Museum. Hans mumie ligger i en vakker, fargesterk cartonnage inni en enkel kiste. Han er nå i ferd med å bli klargjort for en lang reise, for utlån til en utstilling i Australia.

I Belgia er et sett på tre kister med påskriften Osirmose fordelt mellom Liège og Brussel. En røntgenundersøkelse har imidlertid vist at mumien i innerkisten er en kvinne, så hva som har skjedd med Osirmose, er ikke godt å si.     

Familien til Dismutenibtes tilhørte altså presteklassen i byen Theben, dagens Luxor. Hva betydde det at man tilhørte dette samfunnssjiktet i Theben i det 25. dynasti?

Prester og voktere

Jeg tar en telefon til min venn, egyptologen Anders Bettum. Tidligere kollega, i dag førstekonservator (kurator) ved Interkulturelt museum i Oslo. Han minner om at prestene i Dismutenibtes' familie verken var forkynnere eller seremonimestre, men heller funksjonærer.

Templene var de administrative sentra, med skoler, skrivere, bibliotek, arkiv og skatteinnkrevere. Skattene ble betalt i naturalia, så kornkammeret var også en naturlig del av tempelkomplekset. Presten eller prestinnen var en del av statsadministrasjonen, en slags faraos forlengede arm.

Anders forteller videre at denne presteklassen, eller sub-eliten, ikke besto av de aller mektigste familiene, men de var innflytelsesrike nok til at de kunne jobbe for lønn. De trengte ikke å jobbe på åkrene som folk flest. Mennene på begge sider av familien betegnes som ‘voktere’. Vi vet ikke med sikkerhet hva som menes her, om de var voktere i militær forstand, eller om det er snakk om en mer administrativ funksjon. De må ha hatt en viss utdannelse. Kanskje var de blant de fem prosentene av befolkningen som kunne lese og skrive? 

Men hvordan har alle disse navnene og titlene blitt overlevert helt opp til vår tid? Det er tross alt 2700 år siden disse menneskene levde. Svaret er at både navn og titler står skrevet i hieroglyfer på kistene.

Utdrag av tekstfeltet på kistens venstre side, hvor navnet Dismutenibtes står. (Foto: Anders Bettum)

Hva betyr Dismutenibtes?

Jeg har hele tiden brukt navnet Dismutenibtes, men uten egentlig å ha reflektert noe mer omkring det. Men så er det disse enkle spørsmålene som noen stiller, som åpner opp for interessante svar! Som dette: hva betyr egentlig navnet?

Langs siden av bunnen av kisten, fra venstre skulder og nedover, står navn og titler til Dismutenibtes, hennes mor, far og farfar. De er skrevet så de leses riktig når kisten står oppreist. Hieroglyfene er tegnet i sort, og fylt inn i blått. 

Jeg leser ikke hieroglyfer, jeg er konservator, ikke egyptolog! Men her kommer Saphinaz Naguib meg til unnsetning. Hun er professor på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO. Hun forteller at navnet betyr "Hun gir sitt hjerte til Mut".

Det leser hun av hieroglyfene på bildet til høyre, fra det midterste tegnet lik en bred u, og ender nederst med den lille sittende kvinnen. Dette tegnet er en såkalt determinativ som viser hva slags ord dette er (navn, verb, preposisjon e.l.). her forteller tegnet at dette er et kvinnelig navn.

Mut var en modergudinne, men også en himmelgudinne. Hennes viktigste kultsted var i Theben, Dismutenibtes' hjemsted.

Et kjælenavn

I magasinet vårt ligger en stor, kraftig kiste, dyp, med flatt lokk, enkel i dekoren. Den har vært kraftig skadet (type plankehaug, i 1862), men ble satt sammen igjen av Daa på 1860-tallet. 

I 2006 forsket Anders Bettum på denne kisten. Dette var ikke gjort på omtrent 140 år. Han gjorde noen spennende oppdagelser. Det viser seg at kisten er ytterkisten til Dismutenibtes, og at hun her kalles Aaiu!  

På kisten til Osirmose i Liège i Belgia, står hans mor oppført som Iuiu i tillegg til Dismutenibtes. Aaiu og Iuiu skrives litt forskjellig. Kallenavnet ble imidlertid brukt muntlig, og noe tid skiller også de to kistene. Så dette er høyst sannsynlig to varianter av samme navn. Dismutenibtes var forresten et sjeldent navn, det er ikke oppført i standardkatalogene over egyptiske personnavn.

Navnets kraft

Hvorfor var det så viktig å bli balsamert? Jo, for å leve videre i etterlivet måtte kroppen være bevart. Men en ting til var påkrevd: Man måtte nevnes ved navn. Så lenge noen kjente navnet ditt, og uttalte det høyt, hadde man et videre liv etter døden. Sånn sett har Dismutenibtes kommet veldig godt ut av det!

 

 

Powered by Labrador CMS