Gode lærere gir gode forskere

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nils Henrik Abel. (Illustrasjon: Johan Gørbitz)
Nils Henrik Abel. (Illustrasjon: Johan Gørbitz)

Det er den gode lærer som ofte oppdager talentene og videreforedler dem til å bli gode forskere: Niels Henrik Abel, hans lærer Bernt Michael Holmboe og årets Holmboeprisvinner Sigbjørn Hals ved Måløy vidaregåande skule.

Denne uka er det Abelprisutdeling. Abelprisen gis, ifølge statuttene, til en forsker som har gjort fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk. Prisen skal dessuten bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. Det er i år niende gang Abelprisen deles ut. Prisen i år går til den amerikanske matematikeren John Milnor (f. 1931) som får prisen for hans banebrytende oppdagelser innenfor topologi, geometri og algebra – og hans “eksotiske sfærer i syv dimensjoner”, eller rettere hans oppdagelse av eksotiske glatte sfærer i sju dimensjoner, en oppdagelse som var fullstendig uventet og ble forløperen for differensialtopologien, som igjen førte til en eksplosjon av arbeider fra en hel generasjon fremragende matematikere.

Bernt Michael Holmboe. (Illustrasjon: Public domain)
Bernt Michael Holmboe. (Illustrasjon: Public domain)

Niels Henrik Abel (1802-1829) var selv en fremragende matematiker – vi hedrer ham med en pris som gis til fremragende matematikere. Vi må imidlertid ikke glemme våre lærere – ofte har de spilt en helt avgjørende rolle for de store forskerne. Niels Henrik Abel hadde en slik meget dyktig lærer som det er all grunn til å anta at spilte en helt avgjørende rolle for Niels Henrik Abels karriere som matematiker. Hans matematikklærer ved Christiania katedralskole (Katta som den kalles her i Oslo) var Bernt Michael Holmboe (1795–1850). Det var Holmboe som oppdaget talentet til Niels Henrik Abel, og hjalp ham frem i begynnelsen av hans matematiske karriere. Gjennom hele Abels liv var Holmboe hans nære venn og støttespiller. For å minnes Abels matematikklærer og hans store betydning for Niels Henrik Abel, deler Norsk matematikkråd, med støtte fra det Norske Videnskaps-Akademi gjennom Abelfondet, ut Michael Holmboes minnepris til en eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. I år går denne prisen til Sigbjørn Hals ved Måløy vidaregåande skule. Overrekkelsen finner sted på Oslo Katedralskole – som første arrangement i Abeluka.

Sigbjørn Hals. (Foto: Matematikksenteret)
Sigbjørn Hals. (Foto: Matematikksenteret)

Lærere som Sigbjørn Hals er helt avgjørende for elevers videre utvikling. Jeg hadde selv et par fantastiske lærere ved Sarpsborg Gymnas som har spilt en helt avgjørende rolle for min egen faglige utvikling – og de valg jeg har tatt tidlig i min karriere.

Mine varmeste gratulasjoner går til Sigbjørn Hals: slike som deg – og Bernt Michael Holmboe – er helt avgjørende for å plukke opp og videreutvikle talentene dere ser i tidlig skolealder!

Powered by Labrador CMS