Hvordan skal vi forstå menneskets historie?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Som biolog mener jeg at om vi skal forstå menneskets historiske utvikling i ulike deler av verden, så må vi trekke inn biologiske forhold, ikke minst de biologiske forholdene i menneskenes omgivelser. Det er ikke nødvendigvis alle historikere enig i. Professor Jared Diamond, derimot – en meget fugleinteressert evolusjonsbiolog som likevel er mest kjent for sitt arbeid med å forstå menneskets historiske utvikling – er enig: skal man forstå menneskets historie, så må man forstå dets biologi. I sin bok “Guns, Germs, and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years” (en bok som nå er kommet på norsk med tittelen: “Våpen, pest og stål: Menneskenes historie gjennom 13 000 år”) – beskriver Diamond hvordan man må kombinere økologi, biologi, evolusjonsteori og historiske begivenheter for å forstå hvorfor verdens ulike regioner har utviklet seg så ulikt.

Et spørsmål som har opptatt forskere gjennom mange år, er hvorvidt vi bare skal trekke på ikke-menneskelige forhold når vi skal forstå mennesket. Nylig har vi hatt en debatt om dette temaet rundt og i etterkant av TV-serien “Hjernevask”. Fjorårets Kristine Bonnevie-forelesning som ble holdt av Frans de Waal var også viet dette temaet.

Å neglisjere biologi, deriblant økologiske forhold, vil etter min mening være det samme som om vi skulle ignorere kjemiske og fysiske forhold når vi skal forklare hvordan det biologiske mangfold fordeler seg ulike steder i verden.

Fredag 12. august kl. 18.00 kan du høre Jared Diamond på Litteraturhuset i Oslo. Der vil han forelese og diskutere sine synspunkter med blant andre arkeologen Christopher Prescott, og paleontologen Mikael Fortelius fra Finland. Arrangementet vil foregå på engelsk.

Alle er hjertelig velkomne til dette arrangementet!

Powered by Labrador CMS