MatNat og HumSam nærmer seg stadig hverandre

Forskningen på språk er et eksempel på det.

Menneskets evne til språk er enestående, og den evnen sitter i hjernen. Språk har fascinert mange forskere, men inntil nylig har hjernen, menneskets evne til å ha språk og strukturen av de ulike språk vært studert innen ulike fagdisipliner som holder til på forskjellige fakulteter i vår tradisjonelle universitetsstruktur, og som dermed ikke har mye kontakt med hverandre. Nevrobiologer og psykologer har forsket på hjernen, lingvister har forsket på språket, og biologer har sammenlignet evnen til kommunikasjon hos forskjellige arter – helt uavhengig av hverandre. Heldigvis begynner forskerne fra forskjellige disipliner nå å nærme seg hverandre.
Det evolusjonsbiologiske begrepsapparat legger til rette for en helhetlig tilnærming mellom de ulike måter å forsøke å forstå hvorfor vi har evne til språklig kommunikasjon. En evolusjonsbiolog vil i forbindelse med temaet «Evne til å ha språk» stille spørsmål om hvordan og hvorfor. For eksempel: Hvordan er språkevnen fordelt på ulike aldersgrupper, og hvordan er denne evnen forankret i hjernen? Og hvorfor har vi evnen til språk – eller mer generelt, hvorfor har vi evne til å kommunisere individer imellom, og ikke minst hvordan dette gjøres? Hvordan-spørsmålene finner mange av sine svar innen de enkelte disipliner som nevrobiologi og hjerneforskning, mens hvorfor-spørsmålene finner mange av sine svar innen evolusjonære betraktninger: hva er de evolusjonære fordelene med å ha språk?

Dette er temaer som diskuteres i Litteraturhuset i Oslo lørdag 5. april på et arrangement som Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer (http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=61172 & http://litteraturhuset.no/program/2014/04/evnentilaahaspraak.html).

På dette møtet vil professor Tecumseh Fitch, evolusjonsbiolog ved Universitetet i Wien, og førsteamanuensis og lingvist Terje Lohndal ved NTNU, holde hvert sitt innledningsforedrag med utgangspunkt i sine fagdisipliner: Fitchs foredrag har tittelen «Language Evolution: the Comparative Approach and Darwin's Contribution», mens Lohndals foredrag har tittelen «How words are put together». Foredragene vil bli etterfulgt av en paneldiskusjon.

La oss håpe at vi alle etter denne sesjonen sitter igjen med en forståelse av at sammen er vi sterkere enn hver enkelt disiplin er alene.

 

Powered by Labrador CMS