Når kommer det marine kunnskapsløftet for Skagerrak?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På Aqua Nor 2013, verdens største havbruksmesse som ble arrangert i Trondheim 13.–16. august i år, annonserte Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen at regjeringen om kort tid vil legge fram et marint kunnskapsløft. Dette er en flott oppfølging av HAV21-prosessen for marin sektor som regjeringen og Forskningsrådet lanserte i november i fjor.

Bare noen få dager før ministeren lanserte det marine kunnskapsløftet, var ledelsen for de skandinaviske universitetene som sokner til Skagerrak – universitetene i Agder, Oslo, Gøteborg og Århus – samt Havforskningsinstituttet, samlet under Arendalssuka. Rektorer, dekaner og universitetsdirektører uttrykte der stor interesse for å samle kreftene for en langsiktig utforskning av Skagerrak – av både kysten og havområdene utenfor. Dette initiativet som kommer fra Universitetet i Agder er en vinn-vinn-situasjon. Agderfylkene – med Flødevigen forskningsstasjon, en del av Havforskningsinstituttet – er en enestående plattform for videre utforskning av samspillet mellom kystsonen og det utenforliggende havområdet.

Dette er et tema av stor internasjonal interesse, og arbeidet som utføres her blir allerede lagt merke til. Som professor ved Universitetet i Oslo har jeg, sammen med studenter og postdoktorer, hatt stor glede av et tett samarbeid med Flødevigen. Der finnes kompetanse, infrastruktur og prosjektportefølge som universitetene rundt Skagerrak vil kunne bruke. Flødevigen vil tiltrekke seg studenter og forskere fra disse universitetene – og fra hele verden – som i felleskap kan gi et marint kunnskapsløft for Agderfylkene, for Skagerrakregionen, for Norge og for verden.

Det vil være å håpe at Storting og regjering – hva nå enn sammensetningen blir etter valget – vil bidra til et marint fellesløft i Skagerrak. Dette vil kunne få ringvirkninger i Sverige og Danmark. Dessverre blir Skagerrak ofte glemt når man snakker om marin satsning i Skandinavia: Snakker man om marin satsning i Norge, tenker man ofte først og fremst på nordområdene. I Danmark tenker man ofte først og fremst på Nordsjøen, og i Sverige tenker man ofte først og fremst på Østersjøen. Det er flott det, men dermed glemmer man Skagerrak. For husk, det er en svært stor del av disse landenes befolkning som sokner til Skagerrak, som påvirker havområdet og dets kystsone og som er avhengig av at det marine økologiske system er intakt.

Jeg tillater meg å spørre Fiskeri- og kystministeren om det marine kunnskapsløft også vil gjelde Skagerrak? Slik ledelsene ved universitetene uttrykte under Arendalsuka, er det stor vilje til å følge opp. Dette kan bli en sterk virtuell universitetsenhet (med fokus på langsiktighet og utdanning av studenter og yngre forskere).

I disse valgkamptider tillater jeg meg også å spørre representanter for de andre partiene: vil dere bidra til at vi får et marint kunnskapsløft – som også inkluderer Skagerrak?

Det er mange av oss som jobber med marin kunnskapsoppbygging, som håper på svar i god tid før valget.

Powered by Labrador CMS