Niels Henrik Abel hjemme og ute

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag kunngjøres det hvem som blir årets Abelprisvinner – eller vinnere. I egenskap av Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi skal jeg formidle dette kl. 12:00 i dag: priskunngjøringen kan følges på www.abelprisen.no.

Dette er det tiende året prisen deles ut. I en kronikk i dagens Aftenposten beskriver Helge Holden (leder av Abelstyret og professor i matematikk ved NTNU i Trondheim) og Ragni Piene (leder av Abelkomitéen som finner fram til prisvinneren og professor i matematikk ved Universitetet i Oslo) bakgrunnen og historien til Abelprisen for fremragende matematisk arbeid.

For et par uker siden deltok jeg på og åpnet en konferanse i India knyttet opp mot Abelprisen; konferansen ble holdt ved Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) i Mumbai, India. Det var i etterkant av denne konferansen at Abel-komitéen hadde sitt siste og avgjørende møte. Det endelige vedtak om hvem som skal få årets pris gjøres imidlertid i et styremøte i Akademiet i formiddag – men de grunnleggende vurderinger ble gjort av priskomiteen, bestående av 5 fremstående matematikere. Kun komiteens leder er norsk (professor Ragni Piene fra Universitetet i Oslo); de øvrige medlemmene nomineres av to store internasjonale mattematikkorganisasjoner, International Mathematical Union (IMU) og European Mathematical Society. Annonseringen i dag streames live og følges over hele verden – ikke minst innen en rekke matematikkmiljøer: å få Abelprisen er en enestående ære.

Dagen før priskomiteen hadde sitt møte i Mumbai (den 23.02.12) ble en annen matematikkpris delt ut, Ramanujanprisen for unge (under 45 år) matematikere fra utviklingsland. Ramanujanprisen har fått sitt navn etter den indiske matematikeren Srinivasa Ramanujan (1887-1920). I år markeres 125-årsjubileet for Ramanujans fødsel med en rekke arrangementer over hele India, hvorav prisutdelingen i Mumbai er et av disse arrangementene.

Jeg hadde selv, i egenskap av preses i Akademiet, gleden av å overrekke prisen til Professor Philibert Nang (44) fra Gabon . Det hele ble avsluttet med en mottakelse arrangert av den norske ambassade i Dehli: god norgesreklame! Konferansen og prisutdelingen fikk god pressedekning i India – og andre steder.

Ramanujanprisen deles ut av International Centre of Theoretical Physics (ICTP) i Trieste i Italia, IMU og Abelstyret (hvorav den siste også har ansvar for selve Abelprisen). Komiteen som finner fram til vinnerne har et norsk medlem, professor Helge Holden.

Hva er så forbindelsen mellom Abel og Ramanujan? Begge var begavete matematikere som døde unge, men som like fullt satte store faglige spor etter seg. Niels Henrik Abel (1802-1829) og Srinivasa Ramanujan ble født med 85-års mellomrom – på to forskjellige kontinent. Begge døde unge, Abel bare 26 år og Ramanujan 32 år gammel. Begge vokste opp under karrige – og turbulente forhold. 
Er slike priser viktige, vil noen sikkert spørre. Jo, de er meget viktige, både for den som får prisen (hvilket er en enorm stimulans for videre arbeid) og for faget som helhet ved at det synliggjør framragende forskning av den type som hele vårt samfunn er avhengig av – og der matematikken på mange måter står i en særstilling i og med at mange andre fag igjen bygger på matematikk som verktøy. Prisutelinger av denne typen blir som oftest dekket i media, som prisutdelingen i India, og kan dermed fungere som en stimulans for unge til å velge matematikk og realfag i sine videre studier.

Abelstyret støtter tiltak og prosjekter rettet mot barn og unge, nettopp for å stimulere ungdom til å interessere seg for matematikk. Gjennom Ramanujanprisen bidrar også Abelstyret til å stimulere interessen hos unge matematikere i utviklingsland – og derigjennom legge forholdene til rette for bedre matteundervisning i utviklingsland. I november 2011 inngikk Det Norske Videnskaps-Akademi (i nært samarbeid med Abelstyret) en samarbeidsavtale med Petroleum Geo-Services (PGS) om støtte til tiltak for å øke interessen for matematikk generelt og for å styrke kompetansen i matematiske fag både i Norge og i utviklingsland. Denne avtalen har en årlig ramme på 3 millioner kroner over en periode på 5 år med oppstart i år. Samarbeidsavtalen mellom Akademiet og PGS er todelt: Den nasjonale delen består av bidrag til Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, Abelstipend og til nettstedet matematikk.org. Internasjonalt er intensjonen å støtte utvikling av og undervisning i matematikk i utviklingsland. Det foreligger konkrete planer om å støtte etableringen av et afrikansk ”Center of Excellence in Mathematics”.

Tilbake til Ramanujanprisen og årets vinner, Philibert Nang. Jeg ser fram til å ønske ham velkommen til årets Abelprisutdeling som finner sted i Universitetets Aula 22. mai seinere i år. Med alt som foregår den uka rundt Abel – med bl.a. Holmboeprisen for matematikklærere i skolen, priser for skoleelever innen matematikk og selve Abelprisen – vil tilstedeværelsen av årets Ramanujanpris-vinner bidra til å gjøre Abeluka til en fin markering av hvor viktig matematikken er i svært mange sammenhenger, uansett om man er skoleelev eller forsker, og uansett hvor man er i verden. 

Powered by Labrador CMS