forskning.no unntatt offentligheten

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forskning.no bruker vi postlister fra institusjoner som har med forskning å gjøre, som kilde til informasjon. Vi følger med på hvilke dokumenter som sendes rundt og ber om å få tilsendt de vi synes ser mest interessante ut.

På en rutinesjekk fant vi et dokument som handlet om forskning.no på postlisten til Arbeidsdepartementet.

 Dokumentet het: Orientering om artikkel fra forskning.no publisert 181110 med relevans for møtet med LO og NHO om satsing forskning arbeid og helse 191110

Dette handler om etableringen av et forskningsprogram om arbeidsmiljø og helse, som forskning.no har skrevet om. Og nå var det altså møte på gang mellom departementet, LO og NHO.

Det pussige var at dette dokumentet, altså orienteringen om vår artikkel, var unntatt offentligheten.

Unntaket fra offentligheten var begrunnet i paragraf 14 i Offentlighetsloven, som heter Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument).

Og videre i loven: Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.

Dette kan man jo til en viss grad skjønne: hvis man skal ha i et møte, er det ikke alltid ønskelig å vise alle kort og interne dokumenter fram.

Men vi ble jo nysgjerrige på hva som sto i denne orienteringen fra departementet om vår artikkel - Burde vært på plass for lengst. Så vi ba om innsyn.

Noe spennende måtte det jo være, i og med at den ble holdt hemmelig. Kanskje var det en vurdering av vår artikkel, og litt departemental leserkritikk er jo aldri å forakte.

Vi fikk innsyn. Og det vi fikk var en papirutskrift av vår artikkel og et notat fra Arbeidsmiljø og sikkerhetsavdelingen til statssekretær Støstad. I notatet sto det:

”Til orientering ligger artikkel som ble publisert på forskning.no vedlagt. Det
refereres til Støstads møte med LO og NHO fredag 19. november og en
rekke momenter kommenteres av LO”.

Raskt oversatt: her er en relevant artikkel, og møtet du skal på og LOs synspunkter omtales.

Hva som egentlig ble unntatt offentligheten kan man jo virkelig lure på. Var det vår artikkel, eller var det orienteringen om at den fantes?

Kanskje var håpet at LO og NHO ikke skulle lese artikkelen.

Offentlige institusjoner blir innimellom kritisert for å ha vært for tunge på labben til å unnta dokumenter fra offentligheten. Det strider mot et åpent (eller transparent som det nå heter) samfunn, der vi alle skal ha innsyn i styringsprosesser og bakgrunn for vedtak.

I fjor kom den nye offentlighetsloven. Den skulle gi økt innsyn – og blant annet begrense muligheten til å unnta dokumenter som interne når de kommer utenfra.
 

Men når Arbeidsdepartementet unntar en nettavisartikkel fra offentligheten, må den nye åpenheten ha gått dem hus forbi.

Det blir bare tullete … 

Powered by Labrador CMS