Svar på Tredje julenøtt: likestilling

Assisterande forskningssjef Ragnar Hauge og seniorforskar Anders Løland

I Tredje julenøtt: likestilling spurde me kor høg ein kan få kvinneandelen i Ragnars Regresjon, gitt at kvinneandelen i Anders’ Algebra ikkje skal gå ned. Problemet er beslekta med Simpsons paradoks, og løysinga er å la det vera 1 kvinne og 1 mann igjen i Anders’ Algebra, mens Ragnars Regresjon sit att med 10 kvinner og 18 menn. Kvinneandelen i Anders’ Algebra auker då frå 45% til 50%. I Ragnars Regresjon auker kvinneandelen då frå 20% til 35,7%.

Mange hadde rett svar, og blant desse trakk vi ut Aase Mestad. Ho kan gå inn i det nye året med attraktive NR-effektar.

Vi ynskjer alle ei god jul og eit godt 2013.