Tredje julenøtt: Trekant

Av Ragnar Hauge, Assisterende forskningssjef og Anders Løland, Seniorforsker

Forrige gang var oppgaven å finne et punkt i figuren under som gir maksimalt forhold mellom å gå dit i rett linje fra nedre venstre hjørne, og å måtte følge linjene. (Problemet dukket faktisk opp i et av våre forskningsprosjekter.) Dette oppnår en når den som følger linjene må gå en mest mulig likesidet trekant. Det gir løsningspunktene B5, C7, E2 og G3, som alle gir et forhold på 1,08. På grunn av symmetri har hver løsning også en speiling, men det er altså likevel to ikke-symmetriske steder som gir samme forhold. Kjartan Andresen, som jobber som ingeniør hos Reinertsen AS i Trondheim, løste dette på en utmerket måte: Vi gratulerer ukens vinner!

Årets siste julenøtt går ut på å lage flest mulig trekanter. Figuren under viser et forsøk på å lage flest mulig trekanter ved hjelp av fire rette linjer, og inneholder fire trekanter: ABC, AEF, BDF og CDE.

Vi lurer på hvor mange trekanter en maksimalt kan lage ved hjelp av sju rette linjer.

Send inn din figur med tilsvarende opptelling av trekanter til [email protected] innen tirsdag 21. desember kl. 12. Vinneren stikker også denne gangen av med noen attraktive NR-effekter.