Gaupene følger ikke reinen til innlandsbeitene

Selv om tamrein står øverst på menyen hos gauper i Finnmark, slår de ikke følge med reinen når den forlater sommerbeitene på kysten til fordel for vinterbeiter på Finnmarksvidda. Det valget kommer ikke uten en kostnad.

Tekst John Odden    
Forsidebilde Ken Gøran Uglebakken

 

Du har sikkert sett naturprogrammene på TV om hovdyrenes lange vandringer i Serengeti, Nord-Amerika eller andre steder mellom ulike årstider. Du har kanskje også tenkt på utfordringene som dette skaper for rovdyrene i disse områdene. Hvordan skaffer de seg mat gjennom hele året når favorittbyttedyrene er skifter beite – vandrer de etter de eller skifter de meny? Spørsmålet er også relevant helt nord i landet vårt, i Finnmark og Troms, der gaupene langs kysten har rein øverst på menyen, mens reinen i mange områder flyttes mellom sommerbeiter langs kysten og vinterbeiter på vidda.

Tamrein er favorittmaten til gaupene i nord. (foto: Jenny Mattisson)
Tamrein er favorittmaten til gaupene i nord. (foto: Jenny Mattisson)

 

Studier fra ellers i verden viser at rovdyrene har utviklet forskjellige strategier som svar på denne utfordringen. Noen rovdyr følger sesongtrekket til byttedyrene, mens andre forblir i sine revir og spiser andre byttedyr. Andre igjen utvider leveområdene sine. Eksemplene er mange. Studier av ulver i Nord-Amerika viser for eksempel at noen ulver følger med reinen på trekket, mens andre velger å bli. Dette valget var sannsynligvis avhengig av tettheten av elg i områdene. I Serengeti følger hunngepardene og unge geparder i større grad trekket til hovdyrene enn de voksne revirhevdende hannene.

Det var med dette som bakteppe at mine kollegaer og jeg startet GPS-merking av gauper i Troms og Finnmark i 2007. Fram til 2013 kunne vi følge forflytningene til 23 voksne gauper. Noen av gaupene levde i områder der nesten alle reinene var borte hver vinter, mens andre levde i områder der de hadde tilgang på rein hele året. Det vi noe uventet oppdaget var at de merkete gaupene ikke fulgte etter reinen til vinterbeiteområdene. De ble igjen i kystområdene vinteren igjennom. Det var et par av gaupene som tok seg et par små ekskursjoner inn i naboområder med rein, men generelt var det lite forskjell i mellom sommer og vinterområder.

Når vinteren kom så overlevde gaupene ved å spise andre mindre byttedyr, som hare, rype og rødrev. Andre mer eksotiske innslag i dietten var katt og ulike åtsler. Hunngaupa F199 nord for Alta stjal laks fra en oter, og lå for øvrig i ei uke å spiste på en strandet nise!

Det er finnes ikke sikre svar på hvorfor gaupene valgte å bytte diett og bli igjen i kystområdene. Vi så imidlertid at dette valget kom med en ikke ubetydelig kostnad. Hunngaupene som ble igjen fødte nemlig sjeldnere unger enn hunngauper i områder med rein tilgjengelig hele året. Ungene deres hadde også høyere dødelighet. Det kan kanskje være at det var høyere risiko for å dø ved å følge etter reinen? Eller kanskje gaupene risikerte å miste reviret sitt til andre gauper om de forlater det?

 

I fra 2007 til 2014 fulgte vi 31 gauper med GPS-halsbånd. Gaupene ble bedøvet fra helikopter. GPS-halbåndene faller av gaupene etter at studien er ferdig (foto: Thomas Strømseth)
I fra 2007 til 2014 fulgte vi 31 gauper med GPS-halsbånd. Gaupene ble bedøvet fra helikopter. GPS-halbåndene faller av gaupene etter at studien er ferdig (foto: Thomas Strømseth)

 

Du kan lese mer om forskningen vår fra Troms og Finnmark her:

Walton mfl. 2016. The cost of migratory prey: Seasonal changes in semi-domestic reindeer distribution influences breeding success of Eurasian lynx in northern Norway. Oikos. 

Mattisson mfl. 2014. Lynx predation on semi-domestic reindeer: do age and sex matter? Journal of Zoology

Mattisson mfl. 2014. A catch-22 conflict: access to semi-domestic reindeer modulates Eurasian lynx depredation on domestic sheep. Biological Conservation

Mattisson mfl. 2011. Factors affecting Eurasian lynx kill rates on semi-domestic reindeer in northern Scandinavia: Can ecological research contribute to the development of a fair compensation system? Biological Conservation

Mattisson m.fl. 2015. Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014. - NINA Rapport 1200.

 

NRK Newton har lagd et program om hvordan vi studerte gaupene i nord. Det kan du se her.

 

Powered by Labrador CMS