Hva gjør jeg hvis jeg finner en salamander?

Vår og forsommeren er tidspunktet hvor det er lettest å finne salamander. Hvor finner du dem, og hva har du lov til å gjøre hvis du er så heldig å finner en salamander? Bli med på salamanderjakt.

Vi har to arter salamander i Norge, storsalamander og småsalamander. Bli med inn i salamanderens verden >

Storsalamanderen har svart og knudrete hud. Buken er safrangul med store svarte flekker. Buken ser ofte helt marmorert ut. Hannen har i tillegg en kraftig kam på ryggen og halen i parringstiden. Ytterst på halen er det ei blå stripe. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Storsalamander finnes i tre atskilte regioner; Midt-Norge fra Nordmøre og nordover på begge sider av Trondheimsfjorden, Vestlandet mellom Boknafjorden og Bergen og Sørøst-Norge fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden til Agderfylkene, Telemark og nord i Oppland og Hedmark.

Småsalamandere finnes i de samme områdene som storsalamanderen, men er svært sjelden på Vestlandet.

Småsalamanderene har en glatt og brun hud. Buken til hannen er lys med svarte flekker. I parringstiden er det også litt blått under på halen. Hunnen har svarte prikker. Hannen har i parringstiden en tydelig kam som går over hele ryggen og ut på halen. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Salamanderne lever i to ulike typer natur. Jordbrukslandskapet med vannings- og beitedammer er en viktig naturtype for salamanderne, spesielt rundt Oslofjorden. Den andre naturtypen er lavereliggende skoglandskap med mange små fisketomme myrtjern. Dette er en vanlige leveområde for salamanderne på Vestlandet og i Midt-Norge.

I tillegg til vann, hvor de legger egg og larvene kan vokse opp, liker salamanderne åpen skog rundt yngledammen. Gjerne med mange steder å gjemme seg. Gjemmestedene er viktig både om dagen når salamanderne ikke er på jakt og om vinteren når de ligger i vinterdvale.

Hvis det finnes salamander i en dam, så er det ofte et tegn på at her trives også mange andre planter og dyr.

Skal du lete etter salamandere, så se i de grunne og vegetasjonsrike delene av dammen. Det må imidlertid være litt åpent vann slik at du kan se salamanderne. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Har du salamander i nærheten?

nettsidene til Artsdatabanken vil du kunne finne ut om du har en salamanderdam i nærheten av der du bor. Ligger dammen i utmark kan du fritt besøke den, hvis du går forsiktig frem. Ligger salamanderdammene på innmark, må du huske å spørre grunneier før du besøker stedet.

Hva har du lov til?

I utgangspunktet er alle amfibiene, det vil si salamander, frosk og padde, fredet. Det betyr at du må ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å fange salamander. Det kan du få lov til hvis du fanger for å forske, undervise eller drive med informasjonsformidling. Jeg tror likevel ikke du blir straffet hvis du skulle være så heldig å finne et dyr som du lurer på hva er. Hvis du finner salamanderen i vann, bør du fukte hendene før du plukker den opp. Ellers kan du skade huden.

Alle har lov til å samle inn egg og rumpetroll av vanlig frosk til forsknings-, undervisnings- og opplysningsformål. Levende egg, rumpetroll eller utviklet frosk skal etter at du har studert dem, settes ut på samme sted som de ble fanget.

Er du usikker på om det er en salamander, ta et bilde, noter fargen og mål hvor langt den er. Det viktigste kjennetegnet er størrelsen. Storsalamanderen er vanligvis mellom 11 og 17 cm. Småsalamanderen mellom 7 og 11 cm.

Er det salamander? (Foto: Børre K. Dervo ©)

Det kan være vanskelig å skille en storsalamander som ikke er kjønnsmoden enda og en voksen småsalamander. De kan være like store, men du ser forskjell på huden.

Et annet viktig kjennetegn er fargen og formen på huden. Er huden svart og knudrete, er det storsalamander du har funnet. Er den mørkebrun og glatt, er det småsalamander.

Se også etter fargen på buken og om det er prikker eller flekker her. Storsalamanderen er safrangul med store svarte flekker. Småsalamanderen er mer gul og hvit med små flekker eller prikker. Hannene til småsalamanderen er i tillegg litt blåfarget.

Er du fortsatt usikker på om du har funnet salamander, og om det er den store eller lille arten, så send bilde til meg. Her er finner du e-postadressen min >

Det er også viktig å notere hvor og når du har funnet den. Meld gjerne funnet ditt inn til Artsdatabanken

Hvordan studere salamander?

Du trenger imidlertid ikke fange en salamander for å studere den. Som jeg har fortalt om tidligere, så er salamanderne i yngledammene sine fra april og til utpå sommeren. Om vinteren går salamanderen i dvale på land. Da bør de ikke forstyrres.

Salamandere på vårvandring >

Spesielt tidlig på året når det er sol, vil du lett kunne finne salamanderne i yngledammen. De oppholder seg gjerne på grunt vann der det er vannplanter eller sumpplanter (høyt siv og lignende) i dammen. Er du heldig vil du kunne se at de holder på med parringsspill eller at hunnene legger egg.

En hunn av storsalamander som ligger i overflaten og soler seg. (Foto: Børre K. Dervo ©)

Som oftest vil du se salamanderne ligge å flyte i overflaten. Salamanderne er vekselvarme dyr og spesielt tidlig på morgenen liker de og sole seg. Du vil også kunne se de på jakt etter vanninsekter eller små krepsdyr i vannet.

De skremmes lett av bevegelse, så du må sitte stille ved damkanten en stund, før de dukker opp. Ta med kikkert. Det er ikke så vanskelig å bestemme hvilke art du ser.

Powered by Labrador CMS