Norsk oljevernberedskap – kan den redde sjøfugl ved et utslipp?

Arne Follestad (Foto: NINA)

Skrevet av Arne Follestad, NINA

-Jeg har mitt kontor i Trondheim, og har holdt på med sjøfugl i over 30 år. Jeg har sett nedgangen mange sjøfuglarter er rammet av, også på Runde utenfor Ålesund. Noen ganger er jeg med på oljevernøvelser der nytt utstyr og nye teknikker for å oppdage og bekjempe oljesøl prøves ut.

 

Ikke bare sviktende næringstilgang og klimaendringer skaper problemer for mange av sjøfuglene våre. Oljesøl i fjærdrakta på en sjøfugl kan også bli fatalt, og opp gjennom årene har det vært mange store og små utslipp fra båter som har grunnstøtt langs kysten, eller fra oljeplattformer i norske havområder. Samlet har dette tatt livet av titusenvis av sjøfugler. For å kunne begrense skader på både fugler, strender og eiendom har Norge gjennom flere år utviklet en beredskap for å begrense skadene når uhellet først er ute. Men har utstyret virket som planlagt? Skal vi være ærlige, er nok svaret: bare i liten grad.

Det ser ikke pent ut når oljen pumpes på sjøen, men her gjøres det for å kunne teste ut siste nytt i norsk oljevernberedskap. (Foto: Arne Follestad)

Mine første erfaringer med norsk oljevernberedskap tidlig på 1980-tallet var slett ikke bare positive. Etter et lite utslipp utenfor Runde prøvde to båter å samle olje i en lang oransje lense som de slepte etter seg, men det var ingen båter som gjorde forsøk på å ta opp noe av oljen. I dag er det utviklet langt bedre utstyr og teknikker både for å oppdage olje på sjøen, og for å fjerne den fra overflata. Det kan på litt sikt være positivt for sjøfuglene!

Her overvåkes oljen på sjøen ved hjelp av en ballong med avansert fotoutstyr påmontert, og det tas prøver for å studere oljens egenskaper en tid etter utslippet. (Foto: Arne Follestad)

Realistiske forhold

NINA har nettopp vært med på en ny olje-på-vann øvelse i regi av NOFO (Norsk Oljevernforening For operatørselskap) hvor noe av det siste nye i oljevern ble prøvd ut under realistiske forhold. Norge er i dag det eneste landet i verden som gir tillatelse til å slippe ut begrensede mengder olje på sjøen for slike forsøk. Dette gjøres i et område i Nordsjøen der vi vet at det på denne tida av året er lite sjøfugl, og potensialet for å skade sjøfugl dermed er svært lite. Øvelsen samler forskere fra mange land, som håpefulle kommer for å få testet sitt nye utstyr. Og det er faktisk oppløftende noen ganger å se hva de kan få til.

Helt nytt i år var forsøk på å antenne en tynn oljefilm, for å brenne opp de lettere komponentene av oljen, som lettest kan skade sjøfugl. Forsøkene var vellykket, så slik brenning kan kanskje senere bli en del av den norske oljevernberedskapen. (Foto: Arne Follestad)

Også ei mørk vinternatt

Dersom oljevernberedskapen skal bli så god og effektiv at færre sjøfugler blir skadet ved et oljeutslipp, er det flere krav som må oppfylles straks men får beskjed om utslippet: Man må være i stand til å følge hvor oljen driver med vind og strøm, også ei mørk vinternatt, man må ha utstyr for en rask og effektiv oppsamling, eller midler for å kunne dispergere oljen eller andre teknikker for å få mest mulig av den vekk fra overflata.

I en kort periode samlet det seg noen måker og havhester i forsøksområdet, men ingen av disse ble skadet av olje. (Foto: Arne Follestad)

Satelitter

Olje på vann kan i dag oppdages, selv i forbløffende små mengder, fra satellitter og overvåkingsfly. Det er fascinerende å se hvordan oljen vises tydelig på et radarbilde ved skru av og på en funksjon som viser forskjeller i bølgemønster på sjøen, med eller uten olje, eller på en skjerm som overfører bilder fra en ballong høyt over båten: Eller fra en drone, de prøves ut også her. Skjer et utslipp i Barentshavet vinterstid, vil slike muligheter til å følge oljen være helt avgjørende for hvor mye olje båtene kan samle opp eller bekjempe på annen måte, og dermed redusere muligheten for at fugler kommer i kontakt med olje.

Testes

Der de lange oransje pølsene tidligere var av det beste utstyret man kunne stille opp med, hvis været ikke var for dårlig, er det helt andre muligheter i dag. Nå testes lensesystemer som kan styres av en båt alene, slik at lensene mye lettere kan brukes inne blant øyer og holmer, eller inne i fjordene. Oljen de fanger opp, blir med en gang pumpet opp i båten. Dermed reduseres faren for at olje skal smette under lensene og forsvinne bak båten.

Her prøves ut en helt ny teknikk, med høytrykksspyling av oljen for å «knuse» den og gjøre det lettere å få oljen nedblandet i sjøen. (Foto: Arne Follestad)

Knuse olje

Har man ikke muligheter til å samle opp oljen, kan man i dag bruke mer miljøvennlige såpebaserte dispergeringsmidler, man kan knuse oljen ved høytrykksspyling, eller man kan antenne den og brenne opp mange av de lettere oljekomponentene som kan skade fuglene. Men fortsatt gjenstår noen muligheter som ikke er prøvd ut, som å forsøke å lede fuglene vekk fra områder med oljesøl. Om det kan være mulig? Tja, noen måter kan fungere, men det gjenstår å teste dem ut. Men den aller beste måten å unngå skader på sjøfugl, er selvfølgelig å gjøre det en kan for å unngå uhell som kan medføre utslipp!

 

Powered by Labrador CMS