1 573 687

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Så mange krefttilfeller er registrert i Kreftregisteret i årene 1952-2011. Registreringene i Kreftregisteret har bidratt til og bidrar stadig til ny kunnskap om kreftsykdommene.

Kreftregisteret ble etablert i 1951 og er et av de eldste kreftregistrene i verden. I dag er Kreftregisteret en del av Helse Sør-Øst RHF og organisert som en egen institusjon under Oslo universitetssykehus. Det arbeider rundt 150 personer i registeret.

Kreftregisteret har et eget styre med representanter fra alle de regionale helseforetakene. Tove Strand fra Oslo universitetssykehus er styreleder. Jeg har vært med i dette styret i flere år og det er oppløftende å kunne identifisere seg med en institusjon som på en svært positiv måte bidrar til å bekjempe kreftsykdom. I forrige uke godkjente vi årsrapporten for 2013 og den er nå tilgjengelig på hjemmesidene til registeret.

Årsrapporten inneholder også noen utvalgte nyheter fra virksomheten slik som at testikkelkreft kan skyldes genetisk arv fra mor. Vi har en av de høyeste forekomstene av testikkelkreft i verden med omtrent 300 nye tilfeller hvert år. Det spesielle er at Norge og Danmark har dobbel så høy forekomst som Sverige og fire ganger så høy forekomst som Finland. I artikkelen kan du lese at alt tyder på at både miljøfaktorer og arv har betydning.

En annen nyhet som er tatt med i årsrapporten er at det er en mulig sammenheng mellom løsemidler brukt i trykkeriarbeid og økt risiko for gallegangskreft. Forskergruppen bak NOCCA-studien (Nordic Occupational Cancer Study) ble i 2012 bedt om å følge opp en opphopning av gallegangskreft blant trykkeriarbeidere i Japan. Siden vi blant annet har Kreftregisteret i Norge, kunne forskerne bidra til å styrke antakelsen fra Japan.

Det siste høydepunktet jeg skal nevne fra årsrapporten er at deltakelse i Mammografiprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 prosent. Resultatene er fra en studie som bygger på data fra nesten 700 000 norske kvinner i alderen 50-69 år og som deltok i Mammografiprogrammet i perioden 1996-2009.

Kreftregisteret gir også hvert år ut publikasjonen Cancer in Norway med oversikt over de siste krefttallene. Her finner du tallene for forekomst, dødsfall, overlevelse og om hvor mange som lever med kreft i landet vårt. Den siste rapporten inneholder tallene for 2011.

I 2011 fikk 13 718 kvinner og 16 189 menn diagnostisert kreft. De fem hyppigste kreftformene er prostatakreft (4978), brystkreft (3122), lungekreft (2842), tykktarmskreft (2606) og føflekkskreft (1718).

Til sammen døde 10 970 personer (5085 kvinner og 5885 menn) av kreft i 2011. Det er lungekreft som tar flest liv (2184), fulgt av tykktarmskreft (1156) og prostatakreft (1052).

Forekomsten av kreft er økende. I perioden 1957-1961 fikk 4237 kvinner diagnostisert kreft per år (165,0 per 100 000), mens tilsvarende tall for perioden 2007-2011 var 13 046 per år (296,3 per 100 000). Tilsvarende tall for menn var 4093 per år i perioden 1957-1961 (173,0 per 100 000), mens tallene var økt til 15 192 per år i perioden 2007-2011 (367,6 per 100 000).

Det positive er at overlevelsen har økt for de som får diagnostisert kreft. I perioden 1972-1976 var 5-års relativ overlevelse for kvinner 47,3 prosent, mens tallene for perioden 2007-2011 var 69,1 prosent. Tallene for menn i de to periodene var henholdsvis 34,1 prosent og 67,8 prosent. Det at diagnostikken har blitt bedre i løpet av disse årene vil påvirke tallene.

Høyest 5-års relativ overlevelse i 2011 hadde de med testikkelkreft (97,5 prosent), fulgt av skjoldkjertelkreft hos kvinner (94 prosent) og prostatakreft (89,2 prosent). Lavest overlevelse hadde de med bukspyttkjertelkreft, spiserørskreft og lungekreft hos menn.

De fleste av oss har nær familie eller venner som har hatt eller har kreft. Slik er det av interesse å lese om alle de dataene som Kreftregisteret har om de ulike kreftformene. På mange måter så føler jeg at Kreftregisteret kunne vært enda mer synlig som aktør på kreftområdet. Kreftregisteet har stor kompetanse og mye kunnskap om kreft og det er nyttig for både helsetjenesten og for alle de som lever i nærhet til kreftsykdommen.

Jeg vil anbefale alle å lese årsrapporten fra Kreftregisteret og hvis du trenger flere tall gå inn i rapporten Cancer in Norway 2011.

Powered by Labrador CMS