2015 – hva skjer’a

Godt nyttår!

2015 blir et spennende år.

Det er alltid fristende å komme med noen spådommer over hva som vil skje i året som kommer, men det overlater jeg til andre. Det er lettere å uttrykke forventninger til mange ulike begivenheter og diskusjoner som venter i året som kommer.

6. januar er det 40 år siden at 21 medisinstudenter var samlet i kantina på St. Olavs Hospital for å markere starten på medisinstudiet i Trondheim. De fleste studentene var kommet fra Bergen og hadde gjennomført den prekliniske delen av studiet der. Nå ventet den kliniske undervisningen.

Studentene ble møtt av professor Jon Lamvik som var leder for Studierådet for medisin. Det er ingen tvil om at han var svært viktig for at studiet ble etablert i 1975. Jon Lamvik ble også den første dekanen ved Det medisinske fakultet selv om tittelen han hadde var først studierådsformann og siden avdelingsformann.

Vi skal selvfølgelig i året som kommer feire 40-årsjubileet. Spesielt hyggelig er det at Jon Lamvik fortsatt er en del av miljøet vårt. Da jeg kom tilbake fra juleferie fant jeg en hyggelig julehilsen fra ham hvor han også hadde vedlagt en artikkel om Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser i Dag og Tid. Jon Lamvik har fortsatt et brennende engasjement for fakultetet og for hvilke veivalg vi tar.

Samtidig vil 2015 bli en markering av en utdanningssektor i endring. SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing) - prosessen hvor det ligger en klar forventning om å redusere antallet høyere utdanningsinstitusjoner i landet, vil sannsynligvis medføre at flere høyskoler blir slått sammen med andre høyskoler eller universitet.

Sist juni skrev jeg et blogginnlegg om at dette også vil gi mange spennende muligheter for NTNU. Nå utreder vi en sammenslåing med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik i tillegg til Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST).

Jeg tror at det absolutt dårligste svaret er å tro at alt blir som før hvis NTNU fortsetter som i dag. Det som nå skjer vil endre høyere utdanning og NTNUs privilegerte rolle innen teknologiutdanningene vil utfordres mye sterkere i årene som kommer. Oppgaven vår blir å tenke på hvordan vi best kan ivareta samfunnsoppdraget og sikre NTNUs posisjon fremover.

Slik kan en sammenslåing med noen utvalgte høyskoler bidra til å sikre NTNU som det ledende teknologiuniversitetet. Det vil gi NTNU en enda sterkere faglig tyngde, sikre god studentrekruttering til de ulike campusene og bidra til å bevare den nasjonale merkevaren NTNU. Tilsvarende vil Det medisinske fakultet kunne styrke seg i et samarbeid med ulike helsefagutdanninger.

I begynnelsen av desember møtte jeg Nina Langeland. Hun er dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun var lite glad for at eget universitet ikke utredet en sammenslåing med Høgskolen i Bergen. For henne var det helt opplagt at helsefagutdanningene og medisin burde være i samme institusjon. Utgangspunktet er samfunnsoppdraget og hva vi bør gjøre for å gi pasientene best mulig helsetjeneste. Vi forventer at de ulike helseprofesjonene skal samarbeide godt rundt pasientbehandlingen når de er ferdigutdannet, men har ikke hatt tilsvarende oppmerksomhet rundt dette i studiene.

Noen mener at en sammenslåing med høyskoler med for eksempel sykepleierutdanninger, vil bidra til å senke kvaliteten og rangeringen av universitetet. Jeg har ikke klart å finne dette dokumentert ut fra tilsvarende endringer i andre nordiske land. Gode universitet håndterer dette greit. Det som kan dokumenteres er at mange toppuniversitet i verden har utdanninger som hos oss vanligvis er ved høyskoler. Jeg håper uansett resultat, at vi klarer å gjennomføre en god prosess og tenke langsiktig.

I 2015 feirer jeg også et annet jubileum. I år blir det 30 år siden jeg sammen med 21 andre studenter avsluttet medisinstudiet i Trondheim. Det var stort å få reise til Molde som turnuskandidat og det har vært et fantastisk privilegium å få være en del av helsetjenesten i Norge i 30 år. Vi var usikker på hva framtiden ville bringe, men vi hadde fått et godt faglig grunnlag for å arbeide som leger.

Siden vi i år feirer 40-årsjubileum for Det medisinske fakultet er det også godt å vite at flere fra kullet mitt har endt opp i stillinger ved fakultetet. Siri Forsmo er instituttleder og professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Anne Vik er professor i nevrokirurgi og Eirik Skogvoll professor i anestesiologi. Er jeg heldig klarer jeg å kombinere de to jubileene og kanskje gi deg en oppdatering på hele kullet. Håper du også gleder deg til mye i 2015.

Powered by Labrador CMS