Annus mirabilis

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Noen av oss husker fortsatt dronning Elisabeth II sin tale i Guildhall i 1992 da hun beskrev det førtiende året sitt som dronning som annus horribilis. Jeg tror ikke det trengs mye latinkunnskaper for å skjønne at dette ikke var et godt år for dronningen.

1992 var året da Hertugen av York, prins Andrew, ble separert og den fraseparerte kona Sarah Ferguson siden ble fotografert toppløs med en venn. Datteren, prinsesse Anne, ble skilt. Boka Diana, Her True Story kom ut og Windsor Castle ble betydelig skadet i en brann.

De fleste av oss slipper heldigvis å gjøre opp status av privatlivet i all offentlighet og slik kan vi ved årets slutt få reflektere på egenhånd over gleder, seire, skuffelser og mer triste begivenheter.

Tilsvarende kan vi gjøre opp status for arbeidsplassen vår. Den vil nok også variere alt etter hvilke opplevelser vi har hatt i løpet av året. Som leder for en virksomhet med rundt 1200 ansatte, skriver jeg hvert år en julehilsen til dem. I år skrev jeg følgende hilsen:

«Visjonen til Det medisinske fakultet er Helse for en bedre verden. Det gir mening i en travel arbeidshverdag. Det er naturlig på slutten av året å reflektere over hvordan arbeidsåret har vært. Opplevde du et godt arbeidsmiljø? Ble arbeidsoppgavene slik du hadde tenkt deg?  Føler du at du bidro til at fakultetet nådde målene sine?

2013 ble et godt år for Det medisinske fakultet. Jeg er utrolig stolt som kan si at du har bidratt til det beste året i fakultetets historie! Aldri før har vi lyktes så godt med å skaffe forskningsmidler. Aldri før har vi hatt så sterke og robuste forskningsgrupper. Aldri før har vi hatt så stor og god aktivitet innen utdanning.

Vi blir også stadig flinkere til å formidle aktiviteten vår ut i samfunnet. Den største formidlingssuksessen i 2013 har vært bloggen til fakultetet. Bloggen har hatt over 130 000 unike treff siden starten i april, og flere blogginnlegg har ført til nasjonale nyhetsoppslag. Her har fakultetets ansatte og studenter fått vist bredden i aktiviteter. Spesielt spennende er det at dobbelt så mange kvinner som menn blogget i 2013.

Like før jul hadde vi tre allmøter om utdanningsvirksomheten vår. Oppmøtet viste at det er et stort engasjement for utdanning. I de kommende fire årene skal vi bli enda bedre på å fremme utdanningskvalitet og sikre at innholdet i utdanningene er relevant for fremtidig yrkesutøvelse. Studentene skal være trygge på at de får den kunnskap, holdning og ferdigheter som skal til for å bli gode leger og helsearbeidere. Et vitnemål fra NTNU og Det medisinske fakultet skal være en garanti for kvalitet for helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt.

NTNU vil fortsette å endre seg i tiden som kommer. Institutt for bevegelsesvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse flytter ved nyttår til fakultetet vårt. De ansatte blir tilknyttet Institutt for nevromedisin og Institutt som samfunnsmedisin. Jeg vil ønske dere hjertelig velkommen til Øya og føler meg trygg på at dere blir tatt vel imot.

Det var en viktig milepæl for fakultetet i år at vi fikk den første fulltidsansatte professoren i global helse. Professor Elisabeth Darj kom fra Uppsala og jeg er overbevist om at dette vil bidra til å øke engasjementet for global helse blant ansatte og studenter. NTNU har som visjon Kunnskap for en bedre verden og ikke minst kan NTNU med hovedprofilen sin bidra på helseområdet.

Det er mye som kommer til å skje fremover med helsetjenesten. Kravene til omstilling blir ikke mindre og organiseringen vil bli en annen. Spesialistutdanningen for leger er under revisjon. Derfor er det viktig at vi som arbeider ved Det medisinske fakultet deltar aktivt i utformingen av morgendagens helsetjeneste. 

Vi har i år ansatt instituttledere for de neste fire årene. Målsettingen vår er å ha gode og profesjonelle ledere som bidrar til at vi når målene våre. Jeg lover på vegne av alle lederne ved fakultetet at vi skal arbeide hardt for at Det medisinske fakultet skal være en god arbeidsplass for ansatte og studenter, og at vi skal fortsette å sette ambisiøse mål slik at vi sammen kan være stolt over resultatene. Visjonen vår om Helse for en bedre verden er en god motivasjon.

Det er kanskje bra at vi kan bli enda bedre. Slik kan vi glede oss til 2014 og nye utfordringer. Vi kan bli bedre til å ta vare på hverandre som kollegaer. Vi kan bli bedre til å arbeide i fellesskap for å nå målene våre. Vi kan bli bedre til å sikre medvirkning og godt arbeidsmiljø. Vi kan bli bedre innen forskning, utdanning, formidling og nyskaping.

Til slutt vil jeg takke for den støtten jeg opplever som leder ved Det medisinske fakultet. Det er utrolig inspirerende å være leder for en organisasjon med så mange dyktige medarbeidere. Jeg håper at dere får en fredelig og god julefeiring sammen med familie og venner. GOD JUL og GODT NYTTÅR.»

Denne julehilsen beskriver at året for fakultetet vårt har vært et annus mirabilis. Det er det motsatte av et annus horribilis.

Jeg vil takke alle dere som følger bloggen min og ønske dere et godt nyttår. Jeg har nå skrevet en blogg ukentlig i mer enn fem år og det er utrolig hyggelig at mange leser den og også gir tilbakemeldinger. Jeg gleder meg til fortsettelsen i 2014.

Powered by Labrador CMS