Christmas WISH

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det første World Innovation Summit for Health (WISH) ble arrangert i Qatar 10. - 11. desember. Denne konferansen er etablert for å fremme innovasjon i helsetjenesten. I Doha var nesten 1000 representanter for myndigheter, næringsliv, akademia, klinikk og media samlet for å diskutere sentrale globale helseutfordringer. Jeg var der som representant for European Science Foundation.

Størst inntrykk på forsamlingen gjorde Nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi. Hun fortalte om behovene for nye innovative løsninger i Burma (hun brukte Burma konsekvent i stedet for Myanmar), men ønsket ikke å følge Qatar som også har helt andre økonomiske forutsetninger. «Jeg vil ha en helsetjeneste som ikke bare bygger på rikdom, men på verdier».

Videre sa hun at «den innovative helsetjenesten jeg ser fram til er den som bygger på menneskelige verdier og åndelighet som vil hjelpe oss i felleskap inn i det 21 århundre» og «ikke se på innovasjon i helsetjenesten bare som teknologi, opplæring og medisinsk utdanning…».

Aung San Suu Kyi var opptatt av at hvis vi kan leve sammen i fred, så vil vi bidra til de beste forutsetningene for en god helsetjeneste. «Globaliseringen innebærer at vi kan ikke slippe unna fra hverandre og vi må derfor lære å leve sammen i harmoni, i en tilstand av gjensidig respekt og forståelse». Det er selvfølgelig vanskelig å gjengi det svært personlige og engasjerte innlegget, men det var stor enighet om at vi hadde hørt et innlegg fra en helt spesiell person.

CEO og president i GE Healthcare, John Dineen, snakket om hvordan General Electric (GE) må tenke nytt i utviklingen av ny teknologi. Tidligere var oppdraget til ingeniørene om å komme fram til nye teknologiske løsninger uten hensyn til kostnadene. I dag er virkeligheten en annen. Enhver ny teknologisk løsning må være økonomisk bærekraftig for helsetjenesten.

John Dineen gjorde et poeng ut av hvordan et gjennomsnittlig sykehus utnytter kapasiteten sin med hensyn til for eksempel senger, ansatte og utstyr. Han mente at de fleste virksomheter ville gått konkurs med tilsvarende kapasitetsutnyttelse.

Det er ingen tvil om at helsetjenesten trenger nye innovative løsninger for å møte fremtidens utfordringer. Noe av det viktigste som skjer er kanskje at helsetjenesten henter inn ny kompetanse fra fagområder som ikke har vært så mye involvert på området tidligere. Ved et sykehus i London har de ansatt fem designere som skal bidra til å bedre tjenestene.

På konferansen ble flere rapporter presentert som var utarbeidet til møtet. Tittelen på disse rapportene var Global Diffusion of Healthcare Innovation, Accountable Care, Antimicrobial Resistance, Road Traffic Injury, End-of-Life, Patient and Family Engagement, Big Data and Healthcare, Obesity og Mental Health. Jeg får eventuelt komme tilbake til rapportene siden.

Jeg hadde en interessant diskusjon med noen helseledere fra England. De mente at norsk helsetjeneste ikke vil gjennomgå nødvendige endringer og finne nye innovative løsninger på grunn av at vi har for mye penger. Ifølge dem bevilger vi oss ut av nødvendigheten for å tenke nytt. Enig eller ikke så bør vi være villige til å vurdere om de har noe rett.

Noe av det viktigste med konferansen i Qatar var kanskje muligheten til å møte kollegaer innenfor mange ulike områder, men som alle var genuint interesserte i å bidra til bedre helsetjeneste globalt igjennom nye innovative løsninger. Jeg er spent på om det blir flere WISH-konferanser.

Powered by Labrador CMS