Den siste turnuskandidat

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tittelen er inspirert av James Fenimore Cooper sin roman Den siste mohikaner (The Last of the Mohicans). Mange vil i dag mene at romanen er gått ut på dato.

Dere vet sikkert at nyutdannede leger må gjennomføre en 18 mnd turnustjeneste før de får autorisasjon som leger. Turnustjenesten ble innført for å gi norske leger den samme innføring i helsevesenets oppbygging og sikre adekvate ferdigheter. I tillegg var den viktig for å sikre legedekningen i distriktene.

Nylig har det blitt publisert tall som viser at flere hundre nyutdannede leger ikke får turnusplass til høsten fordi kapasiteten er sprengt. Mer enn halvparten av studentene våre som er ferdige leger til våren er ikke sikret turnusplass. Dette er uakseptabelt.

Tidligere prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet, NTNU, Torstein Vik, har tatt til orde for å legge ned hele ordningen med turnustjeneste. Jeg tror at det er riktig. Både utdanningen av leger og behovene i helsetjenesten har endret seg mye de siste 50 årene.

Forslaget er å legge noen av elementene i turnustjenesten i dag inn i spesialistutdanningen, mens andre elementer allerede ivaretas i grunnutdanningen. Et eksempel er at studentene ved NTNU i dag har en 16 ukers utplasseringsperiode på lokalsykehus.

De nyutdannede legene kan uten turnustjeneste begynne direkte på et spesialiseringsløp og fordeles på mange flere avdelinger enn hva som er tilfelle i dag. Så kan man eventuelt legge inn krav om tjeneste i allmennmedisin for de som skal bli spesialister innen sykehusspesialiteter.

De som skal bli spesialister i allmennmedisin har allerede i dag et krav om tjeneste på sykehus.

Veiledningen og oppfølgingen av de nyutdannede legene kan være mer intensiv i den første delen av spesialistutdanningen og før de får autorisasjon. Jeg skrev sist uke at spesialistutdanningen bør overtas av universitetene. Ved å legge ned turnustjenesten blir dermed hele den teoretiske utdanningen av leger og spesialister ivaretatt av universitetene.

Helsedirektoratet har kommet med et forslag om en treårig turnustjeneste. Det tror jeg blir å gå i feil retning og vil i alle fall ikke gjøre det lettere for nyutdannede leger å etablere familie og planlegge framtiden. Det positive er at Helsedirektoratet har tatt tak i problemstillingene rundt turnustjenesten og sammen skal vi kunne finne gode løsninger.

Den siste mohikaner regnes for å være en viktig del av USAs litterære arv. På tilsvarende måte har turnustjenesten vært en viktig del av helsetjenesten i Norge. Både romanen og turnustjenesten har nok overlevd seg selv. Det blir feil å tilby nyutdannede leger en ”turnuskø” samtidig som det er et skrikende behov for innsatsen deres i helsetjenesten.
 

Powered by Labrador CMS