En global helseminister

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette har vært en spennende uke. Mandag morgen fikk jeg telefon fra Helse- og omsorgsdepartementet om at den nye helseministeren gjerne ville besøke HUNT forskningssenter på Levanger på tirsdag. I løpet av helga hadde vi sendt en invitasjon etter at jeg fikk høre på fredag at han hadde sagt at han kunne tenke seg å besøke Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) tidlig i karrieren som helseminister.

Det var et sterkt signal om å ville prioritere folkehelsearbeid at helseminister Jonas Gahr Støre ville besøke virksomheten rundt HUNT som første oppdrag utenfor Oslo. Daglig leder ved HUNT forskningssenter, Steinar Krokstad, minte også helseministeren på kronikken Støre skrev i 2005: «Gjenreis sosialmedisinen». Her skrev Støre blant annet: «Rettferdighet og framskritt innen helse og omsorg forutsetter at vi trenger inn i det sosialmedisinerne kaller helsebetingelsene – arbeid, utdanning, bolig, ernæring, miljø, selvrespekt, makt og tilhørighet.»

I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er det nettopp mulig å studere sammenhenger mellom mange ulike helsebetingelser og tallfeste trender innen helse i en representativ norsk befolkning. Jonas Gahr Støre poengterte hvor viktig det er å kjenne «terrenget» når du skal «tegne kartet» og utforme helsepolitikken. Dette terrenget fikk han kunnskap om ved å høre om viktige resultater fra HUNT-undersøkelsene.

På onsdag ble det et nytt møte med Jonas Gahr Støre. Denne gangen som ordstyrer for åpningssesjonen for en global helsekonferanse – The 7th Conference on Global Health and Vaccination Research. Denne konferansen var i år i Trondheim og NTNU var medarrangør.

Da vi planla konferansen hadde vi et sterkt ønske om å invitere utenriksministeren, men det ble tidlig klart at konferansen kolliderte med FNs generalforsamling i New York. Derfor var det nesten utrolig at utenriksministeren ble helseminister bare fem dager før åpningen av konferansen og stilte villig opp for å holde et innlegg om Regjeringens prioriteringer innen global helseforskning. 

Konferansens tittel var: «Innovation for Global Health». Det trengs mye innovasjon for å sikre god helse globalt. Det dreier seg ikke bare om ny teknologi, men også mye om hvordan vi organiserer helsetjenesten og former politikken lokalt.

Det var representanter for mer enn 20 land på konferansen. Det var veldig inspirerende å treffe kollegaer som var opptatt av å fremme forskning på global helse. Under middagen på onsdag ble jeg sittende ved siden av tre afrikanske kvinner fra ulike land som forsker i Norge. Det var interessant å høre om observasjonene deres av det norske samfunnet.

Vi har et klart potensiale for å åpne oss mer for utenlandske kollegaer. De følte at vi nordmenn isolerer oss mye og at det er vanskelig å komme inn på oss. Du får derimot helt sikkert en mulighet til å motbevise dette i nærmeste framtid.

Noe av det mest inspirerende ved slike konferanser, er å treffe studenter som brenner for global helse. De representerer framtiden og er morgendagens helseledere. På tirsdag ettermiddag arrangerte vi også en prekonferanse, «Global Health – Why bother?», for studentene sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Noe av det som er positivt med den nye helseministeren, er at han allerede fra dag én vet hvor han vil og hva han vil prioritere. Med bakgrunn fra Verdens helseorganisasjon, Røde Kors og engasjement innen global helse som utenriksminister, har han et godt grunnlag for å ha et overordnet ansvar for helsepolitikken her i landet. Det blir spennende å følge den nye globalt orienterte helseministeren i tiden som kommer.

Powered by Labrador CMS