En grønn sak

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Corporate Social Responsibility (CSR) er blitt et høyt prioritert område innen store private virksomheter. De ønsker å bidra til et bedre samfunn ved å ta et aktivt miljø- og samfunnsansvar.

Private virksomheter vil også kunne si at de bruker ressurser på tiltak uten at økonomisk gevinst er en forutsetning. Nå er det nok også god fortjeneste i mange av tiltakene som gjøres for å vise et aktivt miljø- og samfunnsansvar.

Direktøren i General Electric, Jeff Immelt, annonserte i 2005 at han ville gjøre selskapet grønt og bidra til utvikling av ny miljøteknologi. Fra å være en versting innen miljøspørsmål vedtok de å kutte egne forurensende utslipp med 1% i året i syv år i motsetning til en forventet vekst på 40%. Når et av verdens største selskap satser på miljø så er det nok også ut fra den samme kjensgjerning at ”green is green” – det er dollar i grønn satsing.

Nylig arrangerte Partnere for nyskaping Topplederkonferansen i Trondheim. En av workshopene handlet om ”Hvordan møte økende krav til miljø- og samfunnsansvar”. Her kom det fram at kravene til miljø- og samfunnsansvar kan bidra til ny innovasjon og konkurransefortrinn hvis det håndteres riktig.

Investor og næringslivsleder Svein Sivertsen poengterte at det er et paradigmeskifte på gang i kundenes forventninger til bedrifter. Bedriftene bør derfor ligge foran dagens standarder, tenke miljø- og samfunnsansvar i hele verdikjeden og være raske til å informere hvis de oppdager forhold de ikke ønsker å være en del av.

Det er ikke vanskelig å finne næringsvirksomheter som har utfordringer med å overbevise kundene om at de tenker miljø- og samfunnsansvar i hele verdikjeden. For tiden er det stort press på for eksempel oppdrettsnæringen som anklages for å tenke mer på kortsiktig profitt enn langsiktig bærekraft.

Utfordringen er kanskje ikke mindre for oss på universitetene og i offentlig sektor. Vi bør også se på hvordan vi ivaretar miljø- og samfunnsansvaret. Reiseaktiviteten er ett felt vi må vurdere. Det blir stadige reiser til Oslo for ulike møter. I følge et magasin fra Fokus Bank så representerer et slikt møte nesten 250 kilo CO2 for en person hvis flyet er fullt – til sammenlikning har India et samlet utslipp per innbygger på 1,2 tonn i året. Vi har investert i telemøterom, men det har ikke vært et stort fokus på å redusere reisene.

Slik bør vi gå igjennom alle sider av virksomheten vår. Presset på oss bør ikke være noe mindre enn hva vi legger på private virksomheter. Papirforbruket vårt er stort til tross for at vi har elektronisk saksbehandling og nesten alt vi har av skriftlig materiale foreligger elektronisk. Jeg tror også at fokus på miljø- og samfunnsansvar kan bli avgjørende for å rekruttere gode medarbeidere og studenter i framtiden. Internasjonalt ledende universitet har allerede store ambisjoner innen miljøområdet.

Nylig fikk vi muligheten til å ta stilling til et viktig miljøprosjekt. Vi skal bygge det siste senteret, Kunnskapssenteret, på det nye universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Det er nå foreslått at vi skal bygge et passivhus – et universitets- og sykehusbygg med svært lavt energibehov.

Det er mange bygningstekniske tiltak som må gjennomføres som bedre isolerte yttervegger og tak, bedre vinduer og dører og få vinduer som kan åpnes, men også tekniske tiltak som behovsstyring av luftmengder og nattesenking av temperatur og luftmengde. Det vil helt sikkert by på nye utfordringer å arbeide og studere i et slikt bygg, men det vil vi håndtere.

Energiforbruket i bygninger utgjør visstnok 40% av landets energibruk. Beregningene for det nye senteret viser at vi kan spare energi som tilsvarer forbruket til 100 husstander. Vi tenker altså å sette opp et bygg som bruker mye mindre energi enn dagens byggeforskrifter. Det er for meg å vise miljø- og samfunnsansvar og ligge i forkant av utviklingen.

Vi bør øke arbeidet framover med å kartlegge og gjennomføre tiltak som fremmer et bedre samfunn og ikke minst fremmer et samfunn som er bærekraftig for kommende generasjoner. Ved Det medisinske fakultet har vi nå ambisjoner om å ta et større miljø- og samfunnsansvar – jeg håper at jeg på et seinere tidspunkt kan rapportere om hva vi har oppnådd.
 

Powered by Labrador CMS