Fedme og penger

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsbudsjettet ble for mange som forventet. Det er alltid spennende å vente på offentliggjøringen og deretter søke i dokumentene etter det som jeg er på jakt etter. I hele perioden min som dekan har jeg vært på jakt etter pengene til den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag – HUNT 3.

Selve undersøkelsen ble gjennomført i årene 2006-2008, men ennå har vi ikke fått siste rest av finansieringen. I forbindelse med planleggingen tilbake i 2004 ble ulike aktører enige om et spleiselag. Dette var før jeg ble dekan, men nå har jeg levd med jakten på pengene i fem år.

NTNU skulle bidra med 41,2 millioner kroner, mens Helse og omsorgsdepartementet sitt bidrag skulle være 45,1 millioner kroner fordelt over flere år. Det ble raskt klart at det ble ingen automatikk i å få pengene over Statsbudsjettet. Det har medført mange Oslo-turer og utallige møter med lokale og sentrale politikere.

NTNU måtte etter hvert forskuttere pengene fra departementet. I 2008 ble vi enige om at pengene til HUNT3 skulle tilbakebetales over de neste tre årene tom 2010. Med 8 millioner hvert år ble det allikevel en rest på 3,6 millioner som vi varslet om måtte komme i 2011. Dette var i tråd med det vi ble enige om før 2008 budsjettet.

Du har kanskje allerede skjønt det. Restbeløpet var ikke med i Statsbudsjettet for 2011. På nytt måtte jeg kommentere manglende bevilgninger - Problemet mitt er at pengene allerede er brukt på en undersøkelse som sluttet i 2008.

I forrige uke ble det også kjent at vi skal starte en masterutdanning rettet mot forebygging og behandling av fedme. Dette var en nyhet som spredde seg raskt i alle nyhetskanaler. Budskapet i media ble at NTNU starter en ”master i fedme”.

Journalistene hadde nok vurdert situasjonen riktig. Dette var et lett salgbart tema og fakultetet ble nærmest nedringt av personer som ønsket mer opplysninger om dette studietilbudet.

Vi har primært tenkt dette som et tilbud til studenter som har en helsefaglig grunnutdanning. Det er ikke vanskelig å argumentere for at vi trenger mer kompetanse i samfunnet hvis vi skal bekjempe fedmeepidemien.

NTNU og Det medisinske fakultet ønsker å bidra til at vi endrer studietilbudene i tråd med samfunnsutviklingen. Det skal derfor bli spennende når vi starter med det nye studietilbudet i 2011.

Vi sitter allerede med mye kunnskap om fedmeutviklingen nettopp på grunn av helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag er på mange måter Norge i miniatyr – tall på sykelighet ligger veldig nær landsgjennomsnittet.

Vekt er selvfølgelig avhengig av høyde og det er derfor vi bruker BMI (Body Mass Index) eller på norsk KMI (kroppsmasseindeks). Du finner verdien ved å dele vekten i kilo på høyden i meter opphøyd i andre. Kroppsmasseindeks på 25 og over er definert som overvekt. Hvis den blir 30 eller mer så snakker vi om fedme.

Hvis vi ser på endringer av overvekt i perioden mellom HUNT2 (1995-97) og HUNT3 så har overvekt hos menn over 20 år økt fra 64,9% til 74,4%, mens tilsvarende tall for kvinner er fra 55,8% til 60,7%.

Det har vært en tilsvarende økning i fedme. 22,5% av alle menn over 20 år og 23,5% av kvinnene var innenfor definisjonen av fedme i HUNT3. Tilsvarende tall 10 år tidligere var 14,4% og 18,6%.

Funnene i Helseundersøkelsen tyder også på at fedmen øker mest på landsbygda. Et annet spennende funn er at vekten øker tilsvarende i gruppen som rapporterer hard fysisk aktivitet over tre timer i uka som hos de som ikke driver slik aktivitet.

Dette viser viktigheten av at vi klarer å sikre økonomien i HUNT. Det er en svært viktig kunnskapskilde for hvordan vi skal håndtere fedmeepidemien. Jeg er helt sikker på at vi skal bidra til å utdanne gode masterstudenter som kan være med å forebygge og behandle fedme.

Så håper jeg at vi også klarer å avslutte regnskapet for HUNT3 undersøkelsen uten et stort underskudd. Jeg har i alle fall lært mye om budsjettprosesser i departementet.
 

Powered by Labrador CMS