… for a Better European Future

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

25. mai 1971 møttes seks internasjonale representanter for medisinsk forskning i København. Dette ble grunnlaget for organisasjonen European Medical Research Councils (EMRC) som feiret 40-årsjubileum i Strasbourg i forrige uke. Jeg er glad for at jeg kunne delta på arrangementet som Norges representant i ”Standing Committee” og Nordens representant i ”Core Group”.

Organisasjonen som etter hvert ble en del av European Science Foundation, har utviklet seg til å bli en viktig strategisk organisasjon for medisinsk forskning i Europa. Et godt eksempel er arbeidet med det nye EU direktivet for bruk av forsøksdyr innen medisinsk forskning – Protection of Animals used for Scientific Purposes (2010/63/EU).

Det opprinnelige forslaget til nytt direktiv ville ha medført store problemer for medisinsk forskning. EMRC hadde derfor på forhånd utarbeidet et ”position paper” i flere utgaver som viste hvilke problemer som ville oppstå hvis det opprinnelige forslaget ble vedtatt.

Organisasjonen hadde også møter med representanter fra ulike regjeringer, EU kommisjonen, EU parlamentet og andre viktige aktører og fikk gjennomslag for synspunktene sine. Nå gjenstår arbeidet med å implementere direktivet i de ulike landene inklusiv Norge. Danmark var først ute i sommer. Dyrenes velferd mener vi er godt ivaretatt selv om direktivet ble noe endret.

En annen viktig sak er revisjonen av ”Clinical Trials Directive” (2001/20/EC). I 2009 lanserte EMRC dokumentet ”Investigator-Driven Clinical Trials” hvor to av anbefalingene gikk ut på å gjøre det lettere å gjennomføre kliniske studier ved å endre lovverket. Direktivet som ble implementert i 2004 har i motsetning til intensjonen gjort det nemlig vanskeligere med slike studier. Nå arbeides for et nytt direktiv og snart lanseres et ”position paper” på dette.

MR er i dag et viktig diagnostisk verktøy innen klinisk virksomhet, men også innen medisinsk forskning. EU vedtok et nytt direktiv i 2004 (2004/40/EC) som gjaldt å beskytte arbeidere mot for mye elektromagnetisk stråling. Direktivet som skulle implementeres innen april 2008, men som er utsatt til 2012, vil gjøre det vanskelig for all MR virksomhet i Europa. Ingen tenkte på dette i utarbeidelsen av direktivet og EMRC arbeider nå hardt for at det skal være unntak for MR – det finnes heller ikke holdepunkt for at MR er farlig for de som jobber med det.

EMRC publiserer også mer faglige dokumenter. Snart publiseres et ”Forward Look” med tittelen ”Gene Environment Interactions in Chronic Disease”. Dette dokumentet er planlagt publisert som et supplement i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

I forbindelse med jubileet publiserte EMRC en oppfølger av strategidokumentet som var publisert i 2007 (White Paper) – A Stronger Biomedical Research for a Better European Future (White Paper II).

Dokumentet inneholder fem sentrale anbefalinger for biomedisinsk forskning: 1. Citizens and patients should be closely engaged with biomedical research 2. The results of biomedical research should be rapidly and efficiently brought to the patient 3. Biomedical research should be conducted with high quality in an open, honest and transparent way 4. European biomedical research should be conducted within a global context 5. Investment should be increased to create the right world-class biomedical research.

I dokumentet finnes det også en del bibliometriske data på utviklingen av biomedisinsk forskning i Europa i forhold til USA. Europas andel av siteringer i verden er økende og gapet til USA er i ferd med å utjevnes. Slik sett er det mye positivt som skjer i Europa med økende kvalitet av forskningen. Håpet er at dette skal bidra til bedre helse og livskvalitet i Europa, men også globalt.

European Science Foundation er i ferd med å bli nedlagt. Snart er en ny organisasjon på plass som skal hete Science Europe og som skal ha hovedkvarter i Brüssel. EMRC vil følge med over i den nye organisasjonen og vi håper at EMRCs sterke stilling innen medisinsk forskning vil fortsette. Om vi lykkes vil vi se ved 50-årsjubileet i 2021.

Powered by Labrador CMS