Fornuftsekteskap til barnas beste

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sist torsdag hadde vi stor åpning av det nye kunnskapssenteret vårt, RKBU - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern.  Grunnlaget for det nye senteret var en sammenslåing av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Barnevernets utviklingssenter (BUS) i Midt-Norge. Tilsvarende sammenslåinger har skjedd i Bergen og Tromsø.

Til stede på åpningen var også RKBU sine oppdragsgivere som er Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Jeg var så heldig å kunne få ønske velkommen. I åpningstalen min sa jeg blant annet at dette ikke var et tvangsekteskap, men helt klart et fornuftsekteskap til barnas beste. Både BUS og RBUP var viktige kompetansemiljøer for noen av de mest sårbare i samfunnet vårt og jeg er overbevist om at disse to miljøene vil berike hverandre faglig.

Vi som er voksne og kjent med miljøene, vet at det er ulike perspektiver og kompetanse innen barnevern og psykisk helse, men jeg tviler på om de som trenger hjelp er like opptatt av å vite forskjellene, så lenge de får den hjelpen de trenger. Derfor er det viktig at vi bidrar til best mulig samhandling mellom de ulike kompetansemiljøene – det gjelder på alle nivå i tjenestene.

Lederen for det nye senteret, Odd Sverre Westbye, understreket ved åpningen at «et samlet perspektiv på barnevern og psykisk helse vil komme barn og unge til gode» og «barns omsorgssituasjon og psykiske helse henger gjerne tett sammen. Barn og unge i en vanskelig omsorgssituasjon sliter oftere med psykiske problemer. Samtidig kan barn med psykiske problemer være en omsorgsutfordring for sine omgivelser».

Nå har også de to fagmiljøene samarbeidet tidligere. Under åpningen presenterte forskeren Nanna S. Kayed, ved det nye senteret, forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner. Dette prosjektet ble startet som et samarbeid mellom RBUP og BUS og blir nå videreført i RKBU.

I dette omfattende prosjektet samler de inn data fra inntil 400 ungdommer i barnevernsinstitusjoner om deres psykiske helse og psykososial tilpassing. Dette vil bli viktig kunnskap for myndighetene i hvordan de skal legge til rette for barn og unge som trenger et tilbud fra barnevernet. Tidligere studier har vist at rundt 70 prosent av barn og unge som er i kontakt med barnevernet, også har behov for hjelp på grunn av psykiske problemer. 

Jeg er glad for at vi nå har fått et nytt kunnskapssenter ved fakultetet som også inneholder barnevernsperspektivet. De kan bidra med viktig kompetanse i utdanningen av helsearbeidere. Tenk hvilket potensiale det er i å sikre at fremtidens fastleger ved hvordan de skal håndtere vanskelige saker rundt omsorgssvikt av barn og hvordan de skal samhandle godt med barnevernet.

RBUP hadde, før sammenslåingen, utviklet seg til å bli et sterkt kompetansemiljø ved fakultetet vårt med god forsknings- og utdanningsaktivitet. Jeg tror at det er umulig å ha gode kompetansemiljøer uten at de bidrar med ny kunnskap gjennom forskning. I tillegg må de bidra til at de som arbeider i tjenestene, har en solid formell kompetanse. Slik må også det nye senteret bidra til at vi får en kunnskapsbasert praksis innen barnevern og psykisk helse for barn og unge.

Vi satser mye på forskning i Norge og vi satser mye på utdanning. Likevel føler jeg at vi bør ha en langt større innsats innen de områdene som dekkes av det nye RKBU. Vi trenger mye kunnskap for å sikre at barn og unge får den hjelpen som er riktig og som er basert på god forskning.

Mye tyder på at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok på mange områder. Jeg er usikker på om vi hadde akseptert en tilsvarende lav forskningsinnsats hvis det gjaldt behandlingen av for eksempel hjerte- og karsykdommer eller kreft. Dette gjelder barn og unge som ikke har de sterkeste lobbygruppene bak seg og derfor er det desto viktigere at vi som prioriterer ressurser innen forskning og utdanning ivaretar disse sårbare gruppene.

Jeg er overbevist om at det nye kunnskapssenteret vil bli en viktig arena fremover for kunnskapsgenerering og kunnskapsspredning. Jeg ble i godt humør av å være til stede på åpningen av RKBU og det er fordi jeg har tro på at dette blir til barnas beste.

Powered by Labrador CMS