Fremtidige helseledere

I forrige uke arrangerte de fire medisinske fakultetene en felles sommerskole i ledelse. Dette var en pilot for å se om dette kan bli et supplement til den undervisningen vi har for alle studentene. Det var også en pilot for hva en slik sommerskole skal inneholde.

Sommerskolen ble arrangert på Inter University Centre (IUC) i Dubrovnik i Kroatia. Dette internasjonale studiesenteret er en uavhengig institusjon med 167 medlemsuniversitet i 46 land. Alle de norske universitetene med medisinske fakultet er medlemmer.

På IUC er det mulig å arrangere internasjonale konferanser, men også bruke senteret til å arrangere mer begrensede tilbud slik som sommerskolen vår i ledelse. I tillegg er det overnattingsmuligheter for 56 personer på senteret, men også muligheter til å leie rom i et kloster like ved. Flere norske professorer fra Universitetene i Oslo og Bergen sitter i ledende posisjoner i organisasjonen.

Jeg var så heldig at jeg fikk være med på slutten av sommerskolen som representant for dekanene ved de fire medisinske fakultetene. Det var svært nyttig å møte studentene og foreleserne for å kunne gjøre seg opp en mening om vi bør arbeide videre med dette konseptet. I år deltok 18 medisinstudenter fra Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, og foreleserne kom fra alle de fire fakultetene og helseregionene.

Administrerende direktør og professor Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge/ UiT Norges arktiske universitet var kursleder. Innholdet i programmet var utviklet av de fire fakultetene i fellesskap. Flere av elementene i undervisningen var hentet fra den undervisningen som gis for topplederne i helsetjenesten. Mye av undervisningen var også basert på aktuelle «case» fra virksomheten til foreleserne.

Studentene som deltok var kommende femte- og sjetteårsstudenter som allerede i studietiden har tatt ulike lederoppgaver i blant annet studentorganisasjoner og som tillitsvalgte, men mange hadde også en bred faglig bakgrunn fra tidligere studier og ulike utenlandsopphold. Jeg tror flere allerede kunne se for seg en mulig karriere som helseledere.

Tilbakemeldingene fra studentene og underviserne var svært positive. Det gir mye læring når studenter og undervisere tilbringer hele dager sammen og når underviserne er til stede på hverandres undervisning for innspill og tilbakemeldinger.

Det er også viktig at ledelse får en større plass i utdanningen av fremtidens leger. Derfor er utdanningselementene rundt ledelse økt de siste årene. Universitetet i Oslo har blant annet utviklet undervisningsfaget KLoK (Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring) hvor hensikten er at studentene skal tilegne seg «kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på profesjonell måte, som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team».

Jeg tror ikke det er en motsetning mellom økt vektlegging av ledelse på grunnstudiet og en sommerskole for spesielt interesserte. Helsetjenesten trenger å rekruttere mange ledere i årene som kommer og det å tenne interessen, kompetansen og perspektivet for ledelse allerede i studietiden kan bli viktig for at flere leger ser på ledelse som en attraktiv og viktig karriere.

Så gjenstår det selvfølgelig å evaluere om dette er et tilbud som bør fortsette og hvilke endringer som bør gjøres. De første spørsmålene er om vi skal åpne for studenter fra andre helserelaterte studier og om tilbudet bør være internasjonalt.

Det skal bli spennende å lese evalueringene og fortsette diskusjonen om vi skal fortsette med sommerskolen og hvilke endringer vi bør gjøre. Jeg føler meg trygg på at vi skal kunne utvikle konseptet hvis alle fakultetene blir enige om å fortsette. En positiv bivirkning er at slike felles tilbud knytter studenter og ansatte sammen på tvers av fakultetene. Dette gir igjen nyttige innspill til hvordan vi gjennomfører grunnutdanningene.

Powered by Labrador CMS