Fysisk aktivitet® - verdens beste medikament?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Som hjertespesialist er jeg vant til å forskrive medikamenter. Vi har medikamenter som reduserer både dødeligheten og symptomer ved hjertesykdom. Mange av dere bruker medikamenter som reduserer kolesterol, hindrer blodpropp eller bedrer hjertets pumpefunksjon.

Jeg har mange ganger lurt på hva som ville ha skjedd hvis fysisk aktivitet hadde vært et medikament. Kanskje ville teksten i Felleskatalogen vært slik:

Fysisk aktivitet®
Indikasjoner:
Barn og voksne som ønsker å bevare en god helse eller som ønsker å bedre sykdomsprognosen.
Dosering:
Individuell. Noe er bedre enn ingenting.
Kontraindikasjoner:
Svært få.
Forsiktighetsregler:
Øk aktiviteten gradvis.
Bivirkninger:
Økt kondisjon. Økt livskvalitet.
Egenskaper:
Reduserer fibrinogen. Gir vekttap. Øker HDL-kolesterol. Senker triglycerider. Øker glukosetoleransen. Øker insulinfølsomheten. Senker blodtrykket. Øker psykisk velvære.
Pakninger og priser:
Kan fås gratis eller mot avgift i treningssenter.

Vi har ved Det medisinske fakultet en stor forskningsaktivitet på fysisk aktivitet og trening. Særlig har man studert høy intensitet intervalltrening i forhold til mer moderat trening hos ulike pasientgrupper, men også hos friske forsøkspersoner og toppidrettsutøvere.

Det har lenge vært dokumentert at fysisk aktivitet har positive effekter på helsa, men intensiteten i treningen har vært lite studert og den er ofte også dårlig beskrevet i treningsstudier.

Kondisjonen målt med oksygenopptak har vist seg å være en sterk prognostisk faktor for sykdom og død – både hos friske og pasienter. Samtidig har studier vist at intervalltrening er den mest effektive måten for å øke oksygenopptaket.

Forskningsmiljøet ved Det medisinske fakultet har vist at intervalltrening er mulig å gjennomføre hos pasienter med bl a hjertesvikt, stabil koronarsykdom, røykebein, metabolsk syndrom og gjennomgått hjerteinfarkt. Intervalltrening er like effektiv for å øke oksygenopptaket hos pasienter som hos utrente forsøkspersoner eller hos toppidrettsutøvere.

Selv om det er vist at intervalltrening gir de største positive endringene i mange parametre som er viktig for bedre prognosen, så gjenstår det å vise at slik trening gir lavere dødelighet. Jeg vet at de planlegger en stor multisenterstudie hos pasienter med hjertesvikt som kan gi et svar på dette.

Ved hjelp av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har forskerne ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk også sett på hvordan det gikk med de som svarte på et spørreskjema om fysisk aktivitet i 1984-1986. De som svarte at de trente – både friske og hjertesyke - hadde lavere dødelighet enn de som ikke trente. Den gode nyheten var at de som rapporterte bare en trening i uka, hadde en betydelig lavere dødelighet 18 år seinere.

Hvis legemiddelindustrien hadde hatt et så effektivt medikament som fysisk aktivitet så tror jeg at det hadde blitt mange annonser i Tidsskriftet for den norske legeforening. Politikerne ville opplevd et stort press om at pasientene skulle få refusjon på blå resept. Det ville nok kort og godt vært uetisk å unnlate å ta medikamentet i bruk.

Du slipper å tenke på det: Begynn med trening! Hvis du har en sykdom, så vet jeg at fastlegen din gjerne tar en prat med deg. Han kan gi deg råd om hvordan du kan komme i gang og om det foreligger årsaker som gjør at du bør være forsiktig.

De fleste kan ta dette medikamentet, fysisk aktivitet®, i rikelige doser, selv om et mer sjeldent inntak også kan ha god effekt.
 

Powered by Labrador CMS